Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
HASŁO: tytuł, tonacja, numer opusu i (jeśli są) kolejne numery w ramach opusu, data ukończenia kompozycji.
- Opusy w okrągłych nawiasach oznaczają numerację Juliana Fontany.
- Dzieła w ramach tego samego gatunku są ułożone według numeracji opusowej; dzieła nie oznaczone numerami opusów następują po nich w układzie chronologicznym.
- Dzieła na fortepian nie posiadają oznaczeń obsady.


Allegro de concert A-dur op. 46, 1834-1841

Ballada g-moll op. 23, 1833

Ballada F-dur op. 38, 1839

Ballada As-dur op. 47, 1841

Ballada f-moll op. 52, 1842-1843

Barkarola Fis-dur op. 60, 1845-1846

Berceuse Des-dur op. 57, 1844

Bolero C-dur op. 19, 1833

Cantabile B-dur, 1834

Duo concertant E-dur na fortepian i wiolonczelę, 1831

cossaises (op. 72: nr 3 D-dur, nr 4 G-dur, nr 5 Des-dur), 1826 lub 1830

Etiudy op. 10, 1829-1833:
1. C-dur 2. a-moll 3. E-dur 4. cis-moll 5. Ges-dur 6. es-moll 7. C-dur 8. F-dur 9. f-moll 10. As-dur 11. Es-dur 12. c-mol

Etiudy op. 25, 1835-1837:
1. As-dur 2. f-moll 3. F-dur4. a-moll 5. e-moll 6. gis-moll 7. cis-moll 8. Des-dur 9. Ges-dur 10. h-moll 11. a-moll 12. c-moll

Etudes de la Mthode des mthodes, 1839-1840:
1. f-moll 2. As-dur 3. Des-dur

Fantazja A-dur op. 13 na fortepian i orkiestrę, 1828

Fantazja f-moll op. 49, 1841

Fuga a-moll, 1827 lub 1841

Impromptu As-dur op. 29, 1837

Impromptu Fis-dur op. 36, 1839

Impromptu Ges-dur op. 51, 1842

Impromptu-Fantaisie cis-moll (op. 66), 1834
Koncert e-moll op. 11 na fortepian i orkiestrę, 1830

Koncert f-moll op. 21 na fortepian i orkiestrę, 1829

Largo Es-dur, 1847

Marsz żałobny c-moll (op. 72 nr 2), 1826 lub 1827 lub 1829

Mazur G-dur "Jakież kwiaty, jakie wianki" wpisany do albumu Vaclava Hanki, 1829

Mazurki op. 6, 1830 (nr 3), 1832 (nr 1 i całość):
1. fis-moll 2. cis-moll 3. E-dur 4. es-moll 5. C-dur

Mazurki op. 7, 1824 (nr 4), 1830 (nr 2), 1831 (nr 3), 1832 (całość):
1. B-dur 2. a-moll 3. f-moll 4. As-dur

Mazurki op. 17, 1833:
1. B-dur 2. e-moll 3. As-dur 4. a-moll

Mazurki op 24, 1833:
1. g-moll 2. C-dur 3. As-dur 4. b-moll

Mazurki op. 30, 1837:
1. c-moll 2. h-moll 3. Des-dur 4. cis-moll

Mazurki op. 33, 1838:
1. gis-moll 2. C-dur 3. D-dur 4. h-moll

Mazurki op. 41, 1838 (nr 1), 1839:
1. e-moll 2. H-dur 3. As-dur 4. cis-moll

Mazurki op. 50, 1842:
1. G-dur 2. As-dur 3. cis-moll

Mazurki op. 56, 1843-1844:
1. H-dur 2. C-dur 3. c-moll

Mazurki op. 59, 1845:
1. a-moll 2. As-dur 3. fis-moll

Mazurki op. 63, 1846:
1. H-dur 2. f-moll 3. cis-moll

Mazurki (op. 67), 1835 (nr 1, 3), 1846 (nr 4), 1848 lub 1849 (nr 2):
1. G-dur 2. g-moll 3. C-dur 4. a-moll

Mazurki (op. 68), 1827 (nr 2), 1830 (nr 1, 3), 1848 lub 1849 (nr 4):
1. C-dur 2. a-moll 3. F-dur 4. f-moll

Mazurek G-dur, 1826

Mazurek B-dur, 1826

Mazurek B-dur, 1832

Mazurek As-dur, 1834

Mazurek a-moll, 1840

Mazurek a-moll (Notre Temps), 1841

Moderato E-dur (Feuille d'Album), 1843
Nokturny op. 9, 1832:
1. b-moll 2. Es-dur 3. H-dur

Nokturny op. 15, 1833:
1. F-dur 2. Fis-dur 3. g-moll

Nokturny op. 27, 1835:
1. cis-moll 2. Des-dur

Nokturny op. 32, 1837:
1. H-dur 2. As-dur

Nokturny op. 37, 1838 (nr 1), 1839 (nr 2):
1. g-moll 2. G-dur

Nokturny op. 48, 1841:
1. c-moll 2. fis-moll

Nokturny op. 55, 1842-1844:
1. f-moll 2. Es-dur

Nokturny op. 62, 1846:
1. H-dur 2. E-dur

Nokturn e-moll (op. 72 nr 1), 1827

Nokturn cis-moll (Lento con gran espressione), 1830

Nokturn c-moll, 1847

Pieśni (op. 74) i nie opusowane, na głos i fortepian: 1827 (nr 6), 1829 (nr 1, 5), 1830 (nr 4, Czary), 1831 (nr 3, 7, 10, 15, 16), 1836 (nr 14, 17), 1837 (nr 12), 1840 (Dumka), 1841 (nr 8), 1845 (nr 11, 13), 1847 (nr 9):
1. Życzenie, G-dur (S. Witwicki) 2. Wiosna, g-moll (S. Witwicki) 3. Smutna rzeka, fis-moll (S. Witwicki) 4. Hulanka, C-dur (S. Witwicki) 5. Gdzie lubi, A-dur (S. Witwicki) 6. Precz z moich oczu, f-moll (A. Mickiewicz) 7. Poseł, D-dur (S. Witwicki) 8. Śliczny chłopiec, D-dur (B. Zaleski) 9. Melodia, G-dur (Z. Krasiński) 10. Wojak, As-dur (S. Witwicki) 11. Dwojaki koniec, d-moll (B. Zaleski) 12. Moja pieszczotka, Ges-dur (A. Mickiewicz) 13. Nie ma czego trzeba, a-moll (B. Zaleski) 14. Pierścień, Es-dur (S. Witwicki) 15. Narzeczony, c-moll (S. Witwicki) 16. Piosnka litewska, F-dur (L. Osiński) 17. Leci liście z drzewa, es-moll (W. Pol) Czary, d-moll (S. Witwicki) Dumka, a-moll (B. Zaleski),

Polonez C-dur op. 3 na fortepian i wiolonczelę, 1829, 1830 (Introdukcja)

Polonez Es-dur op. 22 na fortepian i orkiestrę, 1830-1835

Polonezy op. 26, 1835: 1. cis-moll 2. es-moll

Polonezy op. 40, 1838 (nr 1), 1839 (nr 2): 1. A-dur 2. c-moll

Polonez fis-moll op. 44, 1841

Polonez As-dur op. 53, 1842-1843

Polonez-Fantazja As-dur op. 61, 1846

Polonezy (op. 71), 1827, 1828, 1829: 1. d-moll 2. B-dur 3. f-moll

Polonez B-dur, 1817

Polonez g-moll, 1817

Polonez As-dur, 1821

Polonez gis-moll, 1822 lub 1824

Polonez b-moll, 1826

Polonez Ges-dur, 1829

Preludia op. 28, 1838-1839:
1. C-dur 2. a-moll 3. G-dur 4. e-moll 5. D-dur 6. h-moll 7. A-dur 8. fis-moll 9. E-dur 10. cis-moll 11. H-dur 12. gis-moll 13. Fis-dur 14. es-moll 15. Des-dur 16. b-moll 17. As-dur 18. f-moll 19. Es-dur 20. c-moll 21. B-dur 22. g-moll 23. F-dur 24. d-moll

Preludium As-dur (Presto con leggerezza), 1834

Preludium cis-moll op. 45, 1841

Rondo c-moll op. 1, 1825

Rondo a'la Mazur F-dur op. 5, 1826

Rondo a'la Krakowiak F-dur op. 14 na fortepian i orkiestrę, 1828

Rondo Es-dur op. 16, 1833

Rondo C-dur (op. 73) na dwa fortepiany, 1828

Scherzo h-moll op. 20, 1833

Scherzo b-moll op. 31, 1837

Scherzo cis-moll op. 39, 1839

Scherzo E-dur op. 54, 1842-1843

Sonata c-moll op. 4, 1827-1828

Sonata b-moll op. 35, 1837 (Marsz żałobny), 1839

Sonata h-moll op. 58, 1844

Sonata g-moll op. 65 na fortepian i wiolonczelę, 1845-1846

Souvenir de Paganini A-dur, 1829

Tarantela As-dur op. 43, 1841

Trio g-moll op. 8, na fortepian, skrzypce i wiolonczelę, 1828-1829

Walc Es-dur op. 18, 1833

Walce op. 34, 1835 (nr 1), 1838 (nr 2, 3):
1. As-dur 2. a-moll 3. F-dur

Walc As-dur op. 42, 1840

Walce op. 64, 1847:
1. Des-dur 2. cis-moll 3. As-dur

Walce (op. 69), 1829 (nr 2), 1835 (nr 1):
1. As-dur 2. h-moll

Walce (op. 70), 1829 (nr 3), 1832 (nr 1), 1842 (nr 2):
1. Ges-dur 2. f-moll 3. Des-dur

Walc E-dur, 1829 lub 1830

Walc As-dur, 1830

Walc e-moll, 1830

Walc Es-dur, 1840

Walc a-moll, 1847

Wariacje B-dur op. 2 na temat La ci darem la mano na fortepian i orkiestrę, 1827

Wariacje B-dur op. 12 na temat Je vends des Scapulaires, 1833

Wariacje E-dur na temat Steh' auf, steh' auf o du Schweitzer Bub, 1824

Wariacje D-dur na temat arii Moore'a na fortepian na 4 ręce, 1826

Wariacja E-dur z Hexameronu, 1837