Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Fryderyk Franciszek Chopin

ŻYCIORYS


Fryderyk Franciszek Chopin urodził się 22 lutego 1810
roku we wsi Żelazowa Wola na Mazowszu. Był synem Justyny z
Krzyżanowskich (1782- 1861) i Mikołaja Chopina (1771-1844) z
Marainville w Lotaryngii.
Chopin został ochrzczony w kościele w Brochowie
koło Sochaczewa 23 kwietnia 1810r.


WIADOMOŚCI O RODZINIE:

Ojciec Fryderyka, Mikołaj Chopin urodzony w 1771 roku w
Marainville w Lotaryngii był guwernerem synów hrabiego Skarbka.

1 pażdziernika 1810 zaczął uczyć w Liceum
Warszawskim, co było przyczyną
przeniesienia się rodziny do Warszawy.

Matka Fryderyka , Justyna z Krzyżanowskich
urodziła się w 1782 w Długim na Kujawach.
W 1807 urodziła się pierwsza siostra Fryderyka-
-Ludwika.

9 lipca 1811 urodziła się siostra kompozytora,
Izabella.

W styczniu 1812 Mikołaj został wykładowcą
języka francuskiego w Szkole Artylerii i
Inżynierii.

20 listopada 1812 urodziła się
trzecia siostra Chopina,
Emilia.

1 czerwca 1814 ojciec rodziny został mianowany
wykładowcą literatury i języka francuskiego w Liceum
Warszawskim.LATA MŁODZIEŃCZE 1816- 1826:
12345678901234567890
Fryderyk uczył się:

 Od 1816 gry na
fortepianie u W. Żywnego
( wspólnie z siostrą
Ludwiką grywali na
4 ręce.)
 Od 1822 kompozycji
u J. Elsnera.


Pierwsze próby kompozytorskie miały miejsce w roku 1817
W tym czasie powstał Polonez B-dur zapisany ręką Mikołaja
Chopina oraz zaginione tańce, wariacje i marsze.
W listopadzie został wydany przez księdza I.J Cybulskiego
Polonez g-moll, dedykowany Wiktorii Skarbek.

Ważnym wydażeniem w życiu kompozytora był Zagrany na wieczorze
Towarzystwa Dobroczynności (urządzonym przez Juliana Ursyna
Niemcewicza) Koncert e-moll Vojti cha Jiroveca.
Odbyło się to w pałacu Radziwiłłowskim, a wiersz do niego
deklamował Zygmunt Krasiński.

W podziękowaniu za poświęcony czas Chopin w roku 1821
dedykował W.Żywnemu Poloneza As- dur, a rok później kończy
pobieraną u niego naukę fortepianu.


Był uczniem:

1. W latach 1823-1826 Liceum Warszawskiego W latach 1826-1829
2.J. Elsnera w Szkole Głównej Muzyki w Warszawie.
We wrześniu 1823 roku wstąpił do IV klasy Liceum
Warszawskiego,kierowanego przez Samuela B.
Lindego.

W roku 1823 na przełomie sierpień/wrzesień
Fryderyk spędził wakacje na Szafarni, gdzie
był świadkiem
zjazdu mieszczaństwa i poznał folklor wiejski
(wesele, dożynki)
i żydowski (kapele).
Pierwsze znane
listy były datowane
na 10 Sierpnia
1824 roku.
Nastąpił cykl
bardzo zabawnych
listów do rodziców

zatytułowanych „Kurier Szafarski”. W Szafarii ,15 sierpnia, przed miejscowym audytorium zagrał Koncert Fridericha W.
Kalkbrennera.

W opisywanym roku:
 komponuje wraz
z siostrą Emilią komedyjkę
Omyłka czyli mniemany filut,
 zakłada
„Literackie Towarzystwo Rozrywki”,
 komponuje:
1. Wariacje E-dur oraz
1. Poloneza gis-moll.
 Z tego czasu pochodzą zaginione
kompozycje.

Lata 1825-1826 są latami rozkwitu twórczości Chopina,
skomponował w tym czasie wiele utworów, zagrał mnóstwo
koncertów, zapisał na papierze sporo własnych przeżyć
i relacji wydarzeń z danego okresu. Z tego czasu znana
jest pierwsza relacja o chorobie Chopina. 27 lipca 1826
roku skończył z pochwałą naukę w Liceum. W dniach
2 VIII-11 IX odbywa razem z siostrami Emilią i Ludwiką
kurację w Duszkikach.

Lata późniejsze:

W roku 1830 udał się także przez Pragę do Wiednia,
stamtąd zaś w 1831 roku wyjechał do Paryża. Na emigracji
przebywał do końca życia.
W Paryżu poznał między innymi:
 G.Rossiniego
 f.Liszta
 F.Kalkbrennera
 F.Mendelssohna
 H.Berlioza
 Mickiewicza
 R. Schumanna
 J.U. Niemcewicza

We Francji dawał publiczne koncerty oraz
recitale w salonach arystokracji, zajmował
się także pracą pedagogiczną.

Do jego uczniów należeli m.in.:

 M.Czartoryska
 K.Mikuli
 M. Kalergis.

W 1835 roku poznał pisarkę A. Dudevant ( używającej
pseudonimu George Sand), z którą łączyła go bliska
znajomość do 1847.

W 1838 roku przebywał w Palmie na Majorce komponując m.in.
Preludia. Miesiące letnie w latach 1839 i 1841-1846 spędzał
w posiadłości G. Sand w Nohant.

W 1848 odbył się ostatni paryski koncert Chopina w Sali
Pleyela, a także koncerty w Anglii i Szkocji.


W 1849 roku nasiliły się objawy gruźlicy, na którą Chopin
chorował od lat. Kompozytor zmarł w Paryżu 17 października
1849 roku i został pochowany na paryskim cmentarzu
Pere- Lachaise.

TWÓRCZOŚĆFryderyk Chopin tworzył niemal wyłącznie utwory przeznaczone
na fortepian, instrument typowy dla okresu romantyzmu. Geniusz
polskiego kompozytora przejawił się w twórczym syntetyzowaniu
elementów ówczesnej kultury muzycznej ( styl Brillant, polska
muzyka ludowa) oraz wytyczeniu nowych dróg w twórczości
fortepianowej poprzez nowatorstwo w dziedzinie harmoniki
i techniki plastycznej, a przede wszystkim w
stworzeniu niepowtarzalnego, rozpoznawalnego od
pierwszych taktów, stylu muzycznego.

Wśród wczesnych utworów Chopina ważne
miejsce Zajmują dwa koncerty fortepianowe,
w których pomimo klasycznej formy i
stosowania formuł modnego wówczas stylu
Brillant, widoczny jest indywidualny,
romantyczny styl kompozytora.
Wpływy stylu Brillant występują także w
walcach charakteryzujących się lekkością i
wirtuozostwem.

Bardzo ważne miejsce w twórczości Chopina Zajmują
miniatury taneczne. Obok walców są to głównie mazurki
i polonezy, a także inne tańce o mniejszym
znaczeniu (np. ecossaises, bolero, tarantela).Nawiązując do gatunku wywodzącego się z końca XVIII w.
kompozytor stworzył 57 mazurków będących miniaturowymi
dziełami muzyki fortepianowej.
Stylizował w nich tańce mazurowe(berek, kujawiak i mazur),
czerpiąc inspiracje z ich rytmiki.

Polonezy Chopina charakteryzują się:
 Nawiązywaniem do gatunku tańca
narodowego oraz stylu brillant,
 Heroizmem,
 Tragizmem,
 Ostatnie wielkie polonezy należą
do gatunku poematu fortepianowego.

Wśród miniatur nietanecznych Chopina istotne znaczenie mają
4 etiudy wydane w dwóch zbiorach,w których oprócz trudności
technicznych i wirtuozostwa , na pierwszy plan wysuwa się
również:

1. Kantylena
1. Kolorystyka ruchu.Cykl 24 preludiów we wszystkich 24 tonacjach
stworzył Chopin głównie podczas pobytu na Majorce.
Charakteryzują się różnorodnością
kategorii wyrazowych.
Nowy gatunek muzyki fortepianowej stworzył Chopin w czterech
balladach. Bezpośrednie inspiracje kompozytora utworami
literackimi nie są w pełni udowodnione , niewątpliwie jednak
występuje w balladach zjawisko narracyjności.

Pieśni Chopina stały się wzorem polskiej
Pieśni romantycznej. Wykorzystał w nich teksty
współczesnych mu poetów jak np. Adama
Mickiewicza czy Krasińskiego.

Wielka popularność muzyki Chopina, istniejąca
już za jego życia, trwa nieprzerwanie do dnia
dzisiejszego. Muzyka Chopina symbolizowała
w okresie zaborów uczucia patriotyczne, jej
kult znalazł odbicie w powstaniu
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie ( 1927) ,
oraz Instytutu im. Fryderyka Chopina,
Chopinowskiego festiwalu w Mariańskich Łaźniach.
Twórczość Fryderyka ze względu na zawarte w
niej bogactwo kategorii wyrazowych
i emocjonalnych , wywarła ogromny wpływ na
styl muzyki romantyzmu i I Połowy XX wieku.