Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Gdy widzisz poszkodowanego nie wachaj się jemu pomuc na początek sprawdź ilość poszkodowanych w tym zdarzeniu potem zacznij działać szybko ponieważ śmierć muzgu następuje w czasie 4 min
1. na początek sprawdź puls poszkodowanego
2.jeźli nie oddych zrób mu masaź serca pamiętając by nie wyciągać ciał obcych z rany
3.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Założeniu na ranę opatrunku osłaniającego
Założeniu opaski elastycznej lub silnym przewiązaniu chustą trójkątna kończyny powyżej zranienia(zmniejsza to szybkość rozprzestrzeniania się toksyny w organizmie)
Unieruchomieniu kończyny (w nieruchomej kończynie wolnej odbywa się krążenie, a zatem jad wolniej się rozprzestrzenia)
Zapewnieniu pomocy lekarskiej
Przeciwdziałaniu wstrząsowi
W przypadku ukąszenia żmii, natychmiastowe powiadomienie szpitala pogotowia ratunkowego lub najbliższego ośrodka zdrowia umożliwi przygotowanie w porę odpowiednich antytoksyn
Pierwsza pomoc w przypadku użądlenia polega na:
Ostrożnym usunięciu żądła (w miarę możliwości za pomocą sterylnej igły)
Lekkim uciśnięciu brzegów nakłucia aż do pojawienia się krwi(aby usunąć jak najwięcej jadu)
Zastosowanie zimnych okładów oraz tamponów nasączonych wodnym roztworem sody oczyszczonej lub roztworem amoniaku
Zapewnieniu pomocy lekarskiej jeśli skłaniają do tego niepokojące objawy np.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
UDZIEANIE PIERWSZEJ POMOCY POSZKODOWANYM
RANY
Rany należą do najczęszczych uszkodzeń urazowych i w większości powstają w następstwie nieszczęśliwych wypadków. Niektóre zranienia wymagają natychmiastowego opatrzenia z uwagi na stan zagrożenia życia. Inne natomiast nie zagrażają życiu, wymagają jedynie doraźnej pomocy, co wcale nie znaczy, że można je lekceważyć.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zranienia, krwotoki, urazy kości, stawów, kręgosłupa, termiczne, chemiczne, odmrożenia, uszkodzenia środkami chemicznymi, porażenia prądem elektrycznym, zatrucia, ukąszenia, użądlenia, pogryzienia,zasłabnięcia, utonięcia, obce ciała w organiźmie, napromienienia organizmu pierwiastkami promieniotwórczymi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
PIERWSZA POMOC jak najszybsze wykonanie czynności ratunkowych, które są niezbędne i możliwe do przeprowadzenia w konkretnej sytuacji i mają na celu utrzymanie czynności organizmu poszkodowanego, niedopuszczenie do powikłań, złagodzenie bólu i zapewnienie pomocy lekarskiej. Zasady udzielania pierwszej pomocy szybkie ustalenie przyczyny wypadku; wyeliminowanie działania czynnika uszkadzającego; ustalenie doznanych obrażeń, przede wszystkim sprawdzenie stanu przytomności, skontrolowanie tętna i oddechu.