Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1.Organizacja miejsca wypadku:
a) Ocena sytuacji
Ocenę i analizę miejsca wypadku zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanemu , ratownikowi oraz zabezpieczenie samego miejsca wypadku
b) Zasada udzielania pierwszej pomocy
Pierwsza pomoc obejmuje ratowanie życie. Zapobieganie dalszym urazom wezwania specjalistycznej pomocy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
PIERWSZA POMOC

• Poszkodowany nieprzytomny, ale oddycha:
- sprawdzamy bezpieczeństwo
- sprawdzamy przytomność(reakcja na głos i dotyk)
- prosimy o pomoc osobę, aby została
- jeżeli leży na brzuchu to odchylamy głowę i sprawdzamy oddech
- prosimy osobę o wezwanie pomocy
- przewracamy na plecy
- odchylamy głowę do tyłu i sprawdzamy oddech(widzę, słyszę, czuję)
- rękę- „hello”
-okrywamy kocem termicznym
- pozycja boczna ustalona
- co 1 min kontrola czynności życiowych
- po 30 min przewracamy na drugi bok
• Pozycję boczną ustaloną stosujemy aby:
- swobodnie oddychał
- by był stabilny
- by się nie zakrztusił
- układamy tylko osoby nieprzytomne oddychające
• Podstawowe zasady udzielanie I pomocy:
- nie dajemy nic do jedzenia ani do picia
- nie przechodzimy nad poszkodowanym, ani za jego głową
- nie sprawiamy bólu
- zawsze rozmawiamy (nawet z nieprzytomnym)
- mówimy co robimy
- dbamy o komfort termiczny i psychiczny
- nie zostawiamy go samego
- nie przenosimy bez potrzeby
- wyciągamy z samochodu jeżeli nie oddycha
• Etapy udzielania I pomocy:
- ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
- ocena stanu poszkodowanego
- wezwanie pomocy
- dalsze czynności związane z udzielaniem pomocy
• Omdlenie:
- jest to krótkotrwała utrata przytomności
- sprawdzamy bezpieczeństwo
- rozmawiamy
- jeżeli po 1 min odzyska przytomność to może powoli wstać, a jeżeli nie to układamy go w pozycji bocznej ustalonej
- stosujemy pozycję 4 kończynową, ale tylko u osób, które zemdlały na naszych oczach• Poszkodowany nieprzytomny i nie oddycha:
- sprawdzamy bezpieczeństwo
- sprawdzamy przytomność
- wołamy o pomoc
- odchylamy głowę do tyłu
- sprawdzamy oddech
- wzywamy pomoc
- 30 uciśnięć-2 wdechy (ok.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
PIERWSZA POMOC

1.
Dominique Jean Larrey – promotor nowoczesnej chirurgii wojennej, opartej o szybką pomoc (1812).
Nikołaj Iwanowicz Pirogow – twórca podstawy jednolitej doktryny postępowania leczniczo-ewakuacyjnego (druga połowa XIX wieku).
Władymir Oppel – stworzył nowy system leczenie rannych (1916), oparty na jednolitej doktrynie postępowania i leczniczo-ewakuacyjnego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Łańcuch ratunkowy: c) kolejność działań które powinny być podejmowane w czasie wypadku
2. Na miejscu wypadku: b) tamowanie krwotoku a) c)
3. zatrzymanie akcji serca: d) 3-4 min
4. Sztuczne oddychanie stosujemy w przypadku bezdechu
5.
6. Zewnetrzny ucisk serca w tempie: d) 80-100ucisk/min
7.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pierwsza pomoc- pierwsze czynności związane z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego.
Ratownik- osoba udzielająca pierwszej pomocy.
Poszkodowany- osoba potrzebująca pomocy której życie może być zagrożone.
1, Ocena sytuacji:
* ile jest poszkodowanych
* w jakim stanie
* jakie grożą niebezpieczeństwa
2, Zabezpieczamy miejsce wypadku i wzywamy pomoc:
* przedstawić się
* miejsce
* charakter co się wydarzyło
* liczba i stan poszkodowanych
* czekamy na potwierdzenie wezwania
3, Stan poszkodowanych:
* przytomność
* oddech
* tętno
* badanie systemowe
4, Przystępujemy do udzielania pierwszej pomocy.