Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Złamania

Złamaniem nazywamy przerwanie ciągłości kości. Złamania dzielimy na otwarte i zamknięte. W otwartych następuje przerwanie skóry, przy zamkniętych nie ma przerwania skóry. Złamania dzielimy także na złamania z przemieszczeniem i bez przemieszczenia. Z przemieszczeniem- kiedy odłamy kostne ulegają przesunięciu względem siebie, bez przemieszczenia- gdy odłamy kostne zostają na miejscu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1.Co to jest utonięcie?
2. Co to jest przytopienie?
3. Pierwsza pomoc w tonięciu.
4.Przyczyny utonięć.


AD1 Utonięcie - rodzaj uduszenia gwałtownego, do którego dochodzi na skutek zablokowania dróg oddechowych płynem, najczęściej wodą.

AD2 Przytopienie - to Stan po zanurzeniu się w płynnym środowisku połączony z duszeniem się, niezakończony śmiercią.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ciało obce – to przedmiot lub substancja tkwiące w tkankach, jamach ciała lub przewodach (nosowych, słuchowych, drogach oddechowych), wprowadzone tam wskutek urazu lub innego działania zewnętrznego (zabawa, nieuwaga).

Ciała obce w ranie

Ciało obce dopóki tkwi w ranie zapobiega zwykle krwawieniu z uszkodzonych tkanek, nierzadko tamponując jamę rany.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Nagłe zasłabnięcia i zachorowania mogą się zdarzyć z różnych przyczyn, które nie zawsze można ustalić. Osoba ratująca wykonuje tylko te najpilniejsze czynności, które mogą pomóc choremu do czasu powierzenia go fachowej opiece lekarskiej. Dotyczy to zwłaszcza przypadków utraty przytomności, napadu duszności i bólów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA FIZYCZNE
2. DZIAŁANIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO NA USTRÓJ LUDZKI
3. OBRAŻENIA WYWOŁANE PRĄDEM O NISKIM NAPIĘCIU
4. OBRAŻENIA WYWOŁANE PRĄDEMO WYSOKIM NAPIĘCIU


Podstawowe założenia fizyczne
Decydujące znaczenie dla powstania uszkodzeń prądem elektrycznym mają:
· napięcie - mierzone w woltach
· natężenie - w amperach
· opór - w omach
· częstotliwość - w hercach
· czas działania
· droga przechodzenia przez ciało
· gęstość prądu

W razie porażenia prądem człowiek znajduje się w obwodzie elektrycznym.