Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ŚRODKI OCHRONY
PODZIAŁ:
1.INDYWIDUALNE
a).maski przeciwgazowe
# filtracyjne składające się z pochłaniacza i części twarzowych
# izolacyjne – stosuje się przy bardzo dużym stężeniu środka trującego, bardzo małej ilości tlenu lub pracy pod wodą
b).półmaski
# gazowe
# przeciwpyłowe
c).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Polski Czerwony Krzyż, będący - jako część składowa międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca - członkiem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, kieruje się w swej działalności podstawowymi zasadami tego ruchu, uchwalonymi przez XX Międzynarodową Konferencję Czerwonego Krzyża w Wiedniu i zmienionymi przez XXV Międzynarodową Konferencję Czerwonego Krzyża w Genewie w październiku 1986 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Indywidualne środki ochrony dróg oddechowych

Podstawowymi środkami ochrony dróg oddechowych, oczu i twarzy są maski przeciwgazowe. Dzielą się one na filtracyjne i izolacyjne. Działanie ochronne masek filtracyjnych polega na oczyszczaniu skażonego powietrza w momencie jego przepływu przez pochłaniacz.