Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Broń to środki i przedmioty do walki w ataku jak i w obronie, które przeznaczone są do zadawania strat przeciwnikowi. Broń palna to broń wykorzystująca do miotania pocisku proces szybkiego spalania ładunku prochowego. Podział ze względu na kaliber(najmn. śr. Przewodu lufy):*strzelecka(do20mm):indywidualna(pistolety, karabinki, rewolwer)zespołowa(granatniki, RKM, CKMWKW) *artyleryjska(pow20mm)
Bron atomowa- wszystkie środki walki wykorzystujące energie jądrową. Historia: 16lip45na pustyni kolo los alamos pierwsza eksplozja atomowa(gadżet) zamknięty program Manhattan. *6sier45 Nagasaki grubasek *49 pierwszy wybuch radzieckiej bomby At *54 pierwsza elektrownia At rodzaje broni at. *jednofazowa wykorzystuje energie rozszczepienia jader pierwiastków ciężkich SA to izotopy uranu235 i plutonu 239 *dwufazowa wykorzystuje proces syntezy jader pierwiastków lekkich (deuter2xH tryt3xH) *trójfazowa wykorzystuje energie powstającą w procesie rozszczepienie-synteza-rozszczepienie *bron neutronowa jest rodzajem broni dwufazowej, która ma za zadanie niszczenie organizmów żywych *bomby zasalające| podział ze względu na moc wybuchu *bardzo malej mocy(do 1kT) *malej mocy(1-10kT) *średniej mocy(10-100kT) *dużej mocy(100-1000kT) wielkiej mocy(pow1MT) 1kT 1000ton trotylu(TNT)1MT1.000.000ton trotylu| zjawiska towarzyszące wybuchowi *blysk*kula ognista *grzyb atomowy *grzmot wybuchu atomowego |Choroba popromienna - zmian ogólnoustrojowych powodowanych przez promieniowanie jonizujące oddziałujące na całe ciało. przyczyną choroby jest ekspozycja na nadmierne dawki promieniowania w następstwie wypadków radiacyjnych może być także skutkiem pochłonięcia pierwiastków i izotopów promieniotwórczych, także tych po wybuchu jądrowym (opad promieniotwórczy).W zależności od wielkości dawki promieniowania, czasu jej pochłonięcia i indywidualnej podatności, choroba popromienna może mieć przebieg ostry lub przewlekły.
Bron biologiczna- bron masowego rażenia w skład, której wchodzą różne drobnoustroje chorobotwórcze oraz ich toksyny wywołujące epidemie wśród ludzi zwierząt i roślin. Rodzaje broni: *wirusowe (ebola) *bakteryjne (cholera dżuma wąglik) *grzybicze(nylotoksyny) bron biologiczna może zostać użyta w postaci suchej[lifilizat] lub w postaci zawiesiny
Bron chemiczna bojowe środki trujące, czyli grupa związków chemicznych, które działając na organizm człowieka bądź przez skażenie środowiska powodują masowe porażenie ludzi zwierząt i roślin. Podział: *paralityczno-drgawkowa(sarin samon Gaz)powodują poradzenie układu nerwowego, przedostając się przez drogi oddechowe śluzówki skore sa bezwonne lub maja zapach owoców lub kamfory *ogolnotrujace (kw. pruski arsenowodór) wywołują one ogólne zatrucie organizmu przez drogi oddechowe lub śluzówki, mają zapach gorzkich migdałów lub czosnku *parzące (iperyt luizyt) wywołują powstanie pęcherzy owrzodzen i trudno gojących się raz maja zapach kwiatów lub musztardy *duszące (fosjen dwufosjen) działają na układ oddechowy powodując obrzęk płuc, co prowadzi do uduszenia zapach gnijących jabłek lub gnijącego siana *drażniące i łzawiące (adamsyt chloroacetofenon) działają drażniącą na błony śluzowe oczu nosa jamy ustnej i skory *psychochemiczne (seryl LSD) substancje o działaniu narkotycznym powodujące zaburzenia psychiczne i fizyczne
Bojowe środki zapalające to środki stosowane na polu walki oraz zaplewu przeciwnika służące do rażenia wojsk wywoływania pożarów oraz umieszczania sprzętu bojowego jak i dóbr materialnych przeciwnika podział *ciała stale niewymagające rozpalenia tlenu (termit) *ciała stałe wymagające rozpalenia tlenu (fosforan biały elektron *ciecze i pociecze (napalm piroże)