Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Organizacja Narodów Zjednoczonych -ONZ


ONZ - uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku podpisania Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.
ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przed transformacją systemowa w Polsce panował ustrój komunistyczny. Komunizm miał wiele wad, które przyczyniły się do jego upadku. Polskę za jego czasów dotknęła bieda a wiele mieszkańców otarło się o głód.
Ustrój ten, cechował się ścisła kontrola nad społeczeństwem, brakiem prywatnych firm.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Powszechnie używanym terminem jeśli chodzi o wynagrodzenia jest płaca brutto. Podpisując umowę o pracę pracodawca w różny spoób określa właśnie nam tą płacę. Nie jest to jednak upragnione wynagradzownie, które pojawia się w końcu na naszym koncie.W rzeczywistości znaczna część naszej płacy brutto jest obciążona różnorakimi składkami i podatkami.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1.Streszczenie:

Niniejszy biznesplan obejmuje analizę inwestycji polegającej na uruchomieniu siłowni “Pudzian” na terenie dzielnicy mieszkaniowej xxx.

Biznesplan został przygotowany przez grupę inicjatorów projektu:
xxx yyy
xxx yyy
xxx yyy
xxx yyy

Z przeprowadzonej analizy wynika że projekt jest opłacalny, a poziom ryzyka związanego z inwestycją stosunkowo niski.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Jest to praca zaliczeniowa na temat usług bankowych w Polsce i na świecie!!!!
Pełna wersja w załączniku


PUNKT I ____________________________________________________
POWSTAWANIE USŁUG BANKOWYCH
__________________________________________________________________________

Biorąc pod uwagę analizy mikroekonomiczne bank to przedsiębiorstwo o pewnej specyfice działalności, która polega na wytwarzaniu i oferowaniu usług.