Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Żeby osiągnąć jakiś cel zawodowy musimy najpierw wiedzieć co chcemy robić w naszym życiu, a potem stopniowo do tego dążyć. Do zrealizowania naszego złożenie będzie nam potrzebna nasza wewnętrzna mobilizacja, przedsiębiorczość, asertywność, pracowitość, umiejętność gospodarowania czasem, oszczędność, umiejętność komunikowania się z ludźmi, odwaga, odporność na stres.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przedstawiam rodzinę cztero osobową. Mieszkającą w Białymstoku w pięciopokojowym mieszkaniu o metrażu 96m. w bloku. Rodzina posiadają dwa samochody Toyotę Avensis i Toyotę Landcruzer oraz garaż. Oboje rodziców pracuje, mają dwoje dzieci: chłopca i dziewczynkę. Dziewczynka chodzi do Przedszkola Samorządowego nr.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Na wstępie warto po krótce wyjaśnić samo pojęcie gospodarki rynkowej. Przede wszystkim opiera się ona na wolności działalności gospodarczej i własności prywatnej. Charakteryzuje się tym, iż prawie wszystkie zasoby, których prawo własności jest nienaruszalną zasadą, znajdują się w rękach społeczeństwa, czyli są własnością prywatną.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wskaźnik bezrobocia w Polsce należy do najwyższych w Europie. Korzystając z danych z roku 1998, dotyczących poziomu bezrobocia w Europie, widać, iż bezrobocie w Polsce (10,4%) było zbliżone do średniej europejskiej (11%). Było ono wyższe tylko w Finlandii i Hiszpanii (gdzie było najwyższe w Europie – wynosiło aż 17,8%) oraz w krajach bałkańskich – Jugosławii, Macedonii, Bośni i Hercegowinie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Budżet- plan dochodów i wydatków, uchwalany w formie ustawy budżetowej na okres roku kalendarzowego, zwanego rokiem budżetowym.
2. Dochody- dochody podatkowe (podatki pośrednie, dochodowe od osób fizycznych, dochodowe o osób prawnych), dochody nie opodatkowane (dywidendy, wpłaty z zysku NBP, wpłaty z gmin, cła), dochody zagraniczne
3.