Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Bank zgodnie z prawem bankowym jest jednostką organizacyjną mającą osobowość prawną, której przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych oraz przeprowadzanie rozliczeń. Głównymi funkcjami banku są: kreacja pieniądza; zaspokojenie zapotrzebowania na pieniądz kredytowy; pośrednictwo między posiadaczami środków pieniężnych a użytkownikami tych środków.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wady i zalety gospodarki centralnie planowanej

WADY
-Nieracjonalna alokacja zasobów gospodarczych
-Nieefektywny system motywacyjny (Zdominowany przez państwową własność czynników produkcji system funkcjonowania gospodarki nie skłaniał jednostek do angażowania własnego majątku w działalność gospodarczą, podobnie jak nie zachęcał kierownictw przedsiębiorstw do wzmożonego wysiłku, wyzwalania ich inicjatywy i pomysłowości).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Bank zgodnie z prawem bankowym jest jednostką organizacyjną mającą osobowość prawną, której przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych oraz przeprowadzanie rozliczeń. Głównymi funkcjami banku są: kreacja pieniądza; zaspokojenie zapotrzebowania na pieniądz kredytowy; pośrednictwo między posiadaczami środków pieniężnych a użytkownikami tych środków.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
I. Uczelnia.

Mój budżet został policzony dla studenta pierwszego roku (semestr pierwszy i drugi) Politechniki Warszawskiej, uczącego się na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Studiuje on Telekomunikacje.

II. Dochody.

Jedynym źródłem pieniędzy studenta pierwszego roku mogą być tylko rodzice, ponieważ natłok zajęć na studiach na tym kierunku uniemożliwia podjęcia jakiejkolwiek pracy, nawet dorywczej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
WADY I ZALETY GOSPODARKI RYNKOWEJ
Na wstępie warto po krótce wyjaśnić samo pojęcie gospodarki rynkowej.Przede wszystkim opiera się ona na wolności działalności gospodarczej i własności prywatnej.Charakteryzuje się tym, iż prawie wszystkie zasoby,których prawo własności jest nienaruszalną zasadą,znajdują się w rękach społeczeństwa czyli są własnością prywatną.