Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU. PZU SA działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych i jest najstarszą, najbardziej doświadczoną, a zarazem największą firmą ubezpieczeniową zarówno pod względem wielkości obrotów, liczby klientów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz współpracujących agentów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Każdy z nas obywateli tego wcale nie dużego świata mamy inne wartości, jakimi się kierujemy żyjąc, na co dzień. Dla Polaka ważne będzie na przykład pójść w niedzielny poranek do Kościoła, natomiast dla Francuza wybrać się na zakupy. Według mnie trudno jest określić wartości, jakimi powinien kierować się w życiu obywatel zmieniającej się Europy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1.Określ z którymi z powyższych 4 sposobów dystrybucji mamy do czynienia.

a) niewielki sklep spożywczy bezpośrednie
Producent-> detalista-> konsument
b) apteka pośrednie
Producent-> importer-> hurtownik-> detalista-> konsument
c) sklep z art.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Walce 19.05.2006r.
Curriculum Vitae


Kilisz Paweł
ul. Krapkowicka 5
47-344 Walce
tel. 695570111


Data urodzenia: 01.07.1985r. w Krapkowicach

Narodowość: Polska

Stan cywilny: kawaler

Wykształcenie: 2005r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
WZROST GOSPODARCZY- zdolność do powiększania się PKB kraju w czasie. MIERNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO- tempo wzrostu produkcji(wartość produkcji w okresie wyjściowym i końcowym oraz przyrost między nimi), PKB (miara wartości produkcji wytworzonej w kraju. Wyrażą sumę wytworzonych w ciągu roku towarów i usług lub sumę dochodów powstałych w wyniku ich wytworzenia.