Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Spis treści:

1. Cel przedsięwzięcia
2. Charakterystyka przedsiębiorstwa
3. Charakterystyka oferowanych usług

a) zakres usług
b) cechy oferowanych usług
c) atrakcyjność usług

4. Pozyskanie klientów
5. Organizacja

a) skład personelu
b) prawa i obowiązki personelu
1.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Jakie są aktywne i pasywne sposoby walki z bezrobociem?

Walka z bezrobociem jest największym problemem Polaków w dzisiejszych czasach. Sposoby z nim walki dzielą się na aktywne i pasywne. Aktywne to takie gdzie ogranicza się bezrobocie, tworzy realne sposoby pomagania ludziom w zdobywaniu pracy oraz utrzymuje się istniejące już miejsca pracy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Umowne wynagrodzenie gwarancyjne

Autor analizuje opracowanie A. Sobczyka pt. „Wynagrodzenie a rozkład czasu pracy” (PiZS z 2005 r. Nr 4), zamieszczone w części „Wykładnia i praktyka” sugerujące, jakoby w myśl poprawnej wykładni prawa, nie istniała instytucja miesięcznego gwarancyjnego wynagrodzenia za pracę.