Religia

Kościół Ewangelicko-Reformowany referat

Kościół Ewangelicko-Reformowany

Z danych opublikowanych w 1998 r. wynikało, że na świecie żyło ok. 75 mln ewangelików reformowanych. Tylko co czwarty członek tej tradycji kościelnej mieszka dziś na kontynencie europejskim, mniej więcej tyle samo ewangelików reformowanych zamieszkuje Amerykę Północną.

Wigilia Bożego Narodzenia

Boże Narodzenie. Radosny czas oczekiwania - ubieranie choinki, zapach pieczonych ciast, prezenty, krzątanina; te wspomnienia z dzieciństwa w szczególny sposób zapisały w naszej pamięci Wigilię Bożego Narodzenia jako najbardziej rodzinne i rodzime z obchodzonych świąt. Tak też jest, jeśli przyjrzymy się jedynym w swoim rodzaju a kultywowanym w tym okresie zwyczajom występującym w sferze kultury polskiej.

Co dla mnie, jako człowieka wierzącego, oznaczał śmierć Jana Pawła II?

Co dla mnie, jako człowieka wierzącego, oznaczała śmierć Jana Pawła II ?

Od kiedy należę do społeczności Kościoła prawie naturalną rzeczą była dla mnie rola Polaka jako papieża. A przecież to najważniejsza osoba w całej społeczności naszej wiary i jedna z najważniejszych osób na świecie! A jednak Jan Paweł II był dla mnie Ojcem Świętym zawsze, bo przecież, kiedy rodziłem się ja, moi koledzy-starsi i młodsi- to Jan Paweł II już pielgrzymował po świecie, więc zupełnie normalną rzeczą było dla mnie jego stanowisko Głowy Kościoła.

Kościół w Oświeceniu

Rzeczpospolita w okresie oświecenia była, podobnie jak w czasach dawniejszych, państwem wielonarodowościowym, ale już w znacznie mniejszym stopniu wielowyznaniowym. W mniejszym stopniu w XVIII wieku stosunki etniczne pokrywały się z wyznaniowym. Polskość jeszcze bardziej utożsamia się z katolickością.

Wigilijne oczekwanie

Święta Bożego Narodzenia po długim okresie adwentowego oczekiwania są pamiątką wydarzeń Pewnej Nocy w Betlejem. W ubogiej stajence i żłóbku z garstka siana mały Jezus objawił światu najradośniejszą nowinę. Choć wtedy powitały go tylko zwierzęta i przebudzeni przez Anioła pasterze dziś każdy chrześcijanin w wigilijny wieczór chce przyjąć Boskiego Syna w "szopce" serca.