Religia

Co szczególnego jest w mumii świętej Bernadetty?

11 lutego 1858 r. czternastoletnia córka młynarza, Bernadetta Soubirous, z małego miasteczka Lourdes na południu Francji, uczestniczyła w niecodziennym wydarzeniu: w grocie, nad rzeką Gave, objawiła się jej jaśniejąca, na biało ubrana postać kobieca, która uśmiechała się do niej, a później zniknęła.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku we wsi Okopy koło Suchowoli na Podlasiu. Jego rodzice, Marianna i Władysław, prowadzili gospodarstwo rolne.
Od 1961 roku Jerzy uczy się w liceum w Suchowoli. W szkole nauczyciele charakteryzowali Go jako ucznia przeciętnie zdolnego, ale ambitnego.

Wprowadzenie do buddyzmu

"Ponieważ nauka Buddy jest bardzo bogata, przedstawienie tylko tego, czym jest, nie wystarczy. Dopiero przyglądając się temu, czym różni się ona od innych światopoglądów, będziemy w stanie dostrzec jej prawdziwe mistrzostwo.
Zawsze, kiedy próbowano ująć pełnię mądrości Buddy w ramy jakiegoś systemu, ten okazywał się zbyt mały.

Co to jest religia?

Co to jest religia?

Choć różnorodne religie od zawsze kształtowały obraz świata, zasady postępowania, a nawet wpływały na bieg wydarzeń dziejowych, współcześni religioznawcy nie określili jak dotąd zadowalającej definicji tego zjawiska. Wydaje się jednak, iż bez względu na epokę, techniczny poziom cywilizacji i zasięg występowania, przedstawicieli wszystkich religii łączy przekonanie, iż losem świata i ludzi nie rządzi ślepy przypadek, lecz jakaś potężna osoba, siła, lub prawo istniejące poza rzeczywistością fizyczną.

Księga rodzaju - streszczenie

"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem; ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami." (Rdz 1, 1-2)
Tak zaczyna się pismo Święte. Pierwsze trzy rozdziały opisują po kolei, jak Bóg stwarzał świat. Pierwszego dnia stworzył światło i oddzielił je od ciemności.