Religia

Wpływ trzech wielkich religii na rozwój Europy

Przekazy i badania historyczno-archeologiczne wielu naukowców z różnych krajów i narodów świata, wskazują na niepodważalne fakty iż te wielkie religie; Judaizm, Chrześcijaństwo i Islam, wywodzą się z Bliskiego Wschodu, a ich kolebką była i jest do dzisiaj Jerozolima i Mekka.
W angielskim filmie dokumentalnym „Jerozolima - brama niebios” emitowanym w 2 pr.

Co to znaczay wierzyć w Boga?

Wiara jest pierwszą z trzech cnót zwanych teologicznymi, ponieważ wiążą czło-wieka z Bogiem i określają jego postawę wobec Niego. Wiara w potocznym znaczeniu słowa potrzebna jest, by mogły powstać więzy osobowe między ludźmi. Współpraca, koleżeństwo, przyjaźń, miłość niemożliwe są bez wiary, że partner nas nie okłamuje, że nie potraktuje nas nieuczciwie, że jest nam życzli-wy, że warto mu ofiarować pomoc i serce.

Kto Twoim zdaniem w filmie pt. „Wszystko będzie dobrze” jest zwycięzcą?

„Wszyscy wprawdzie biegną, ale tylko jeden otrzymuje nagrodę”

Kto Twoim zdaniem w filmie pt. „Wszystko będzie dobrze” jest zwycięzcą?

Każdy z nas wyznacza sobie w życiu jakieś cele, przez cały czas uczestniczymy w swoistego rodzaju wyścigu, biegu, który ma przybliżyć nas do osiągnięcia tego, do czego dążymy.

Wrażliwość Moralna to szczególny rodzaj inteligencji

Wrażliwość moralna to szczególnie cenna inteligencja, dzięki której odróżniamy to, co nas rozwija, od tego, co nas krzywdzi.
Formacja sfery moralnej jest istotnym elementem wychowania personalistycznego. Wrażliwość
i odpowiedzialność moralna to przecież specyficzna cecha człowieka jako osoby.

Co to znaczy budować na skale?

"Budować na skale to budować mądrze. Głupotą jest budować na piasku, kiedy można na skale, dzięki, której dom będzie mógł się oprzeć każdej zawierusze. Może i łatwiej postawić swoje życie na ruchomych piaskach własnej wizji świata, może łatwiej budować bez Jezusowego słowa, a czasem i wbrew temu słowu.