Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem; ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami." (Rdz 1, 1-2)
Tak zaczyna się pismo Święte. Pierwsze trzy rozdziały opisują po kolei, jak Bóg stwarzał świat. Pierwszego dnia stworzył światło i oddzielił je od ciemności.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przekazy i badania historyczno-archeologiczne wielu naukowców z różnych krajów i narodów świata, wskazują na niepodważalne fakty iż te wielkie religie; Judaizm, Chrześcijaństwo i Islam, wywodzą się z Bliskiego Wschodu, a ich kolebką była i jest do dzisiaj Jerozolima i Mekka.
W angielskim filmie dokumentalnym „Jerozolima - brama niebios” emitowanym w 2 pr.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
„Wszyscy wprawdzie biegną, ale tylko jeden otrzymuje nagrodę”

Kto Twoim zdaniem w filmie pt. „Wszystko będzie dobrze” jest zwycięzcą?

Każdy z nas wyznacza sobie w życiu jakieś cele, przez cały czas uczestniczymy w swoistego rodzaju wyścigu, biegu, który ma przybliżyć nas do osiągnięcia tego, do czego dążymy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wiara jest pierwszą z trzech cnót zwanych teologicznymi, ponieważ wiążą czło-wieka z Bogiem i określają jego postawę wobec Niego. Wiara w potocznym znaczeniu słowa potrzebna jest, by mogły powstać więzy osobowe między ludźmi. Współpraca, koleżeństwo, przyjaźń, miłość niemożliwe są bez wiary, że partner nas nie okłamuje, że nie potraktuje nas nieuczciwie, że jest nam życzli-wy, że warto mu ofiarować pomoc i serce.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wrażliwość moralna to szczególnie cenna inteligencja, dzięki której odróżniamy to, co nas rozwija, od tego, co nas krzywdzi.
Formacja sfery moralnej jest istotnym elementem wychowania personalistycznego. Wrażliwość
i odpowiedzialność moralna to przecież specyficzna cecha człowieka jako osoby.