Religia

Kultura i religia Aten

Zapoczątkowany około 600r. p.n.e. rozwój i wzrost znaczenia Aten sprawił, że Vw. p.n.e. Ateny stały się potęgą polityczną. Reformy ustroju miasta-państwa przeprowadzone w 508r. p.n.e. przez Klejstenesa dały początek pierwszej w dziejach dojrzałej demokracji. Zaangażowanie Aten w antyperską rewoltę miast greckich w Azji Mniejszej (powstanie jońskie w 499-494 p.

Wspólne rachunki sumienia w duszpa-sterstwie wiernych szczególnie w reko-lekcjach szkolnych.

Wstęp
O sakramencie pokuty dokumenty kościoła
Formy sprawowania sakramentu pokuty i pojednania
Nabożeństwa pokutne
Wspólny rachunek sumienia w nabożeństwie pokutnym
Zakończenie
Wstęp
„Wierny, aby otrzymać zbawczy środek sakramentu pokuty, powinien być tak usposobiony, by odrzucając grzechy, które popełnił, i mając postanowienie poprawy nawracał się do Boga.

Co to znaczy być człowiekiem sumienia

Co to znaczy być człowiekiem sumienia ?!

Żeby zacząć rozważanie na temat: co znaczy być człowiekiem sumienia, najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: czym właściwie jest sumienie? John H. Nawman mówił, że ?sumienie jest pierwszym ze wszystkich wikariuszy Chrystusa?. Sumienie jest więc naszym wewnętrznym głosem, który mówi co wolno, a czego nie wolno nam robić.

Lamaizm

Buddyzm tybetański potocznie lamaizm jest formą buddyzmu mahajanistyczno-tantrycznego ( mahajana) powszechną w Tybecie i Mongolii. Jest religią powstałą na bazie indyjskiego buddyzmu tradycyjnego, który to pojawił się w Tybecie, według tradycji tybetańskiej, dzięki królowi Srong-btsan-sgam-po w połowie VII w.

Wspólnota Bahaicka (Bahaizm)

WIARA BAHA’I
WSPÓLNOTA BAHAICKA
Założenia, dążenia i cele

Spis treści:
I Zamierzenia Wiary Bahá'í
II Nauki i zalecenia Wiary Bahá'í
1. Jednostka i jej cel w życiu
2. Ewolucja społeczeństwa
3. Stosunek człowieka do Boga
4. Nieśmiertelność duszy ludzkiej
5.