Religia

Wierzenia religijne ludów imperium rzymskiego

Rzymianie, jak inne ludy wierzyli w istnienie wielu bogów Religia rzymska była podobna do religii Greckiej, Rzymianie wierzyli również w bogów Egipskich, Gawilejskich i Greckich. Pierwotna religia rzymska zasadniczo różniła się od greckiej. Trzeźwi Rzymianie, których uboga fantazja nie stworzyła eposu (poezja epicka) narodowego na podobieństwo Iliady i Odysei, nie znali również mitologii.

Co Twoim zdaniem jest najważniejsze dla przeżycia szczęśliwego małżeństwa: miłość, wierność, nierozerwalność, uczciwość małżeńska?”

Ktoś kiedyś powiedział „szczęśliwe małżeństwo to powrót kobiety i mężczyzny do raju”. Jednak trzeba zadać sobie pytanie- w jaki sposób można to osiągnąć i czego trzeba przestrzegać? Nie wystarczy kochać by czuć się kochanym, nie wystarczyć mówić, że się jest szczęśliwym, by naprawdę nim być.
Miłość.

Kościoły i rodzaje

Etymologia polskiego słowa Kościół, podobnie jak niemieckiego Kirche i angielskiego Church, posiada rodowód gocki. Bierze on swój początek z oryginału greckiego - τό κυριακόν. W językach romańskich, jak na przykład we francuskim glise lub włoskim chsia, nazwa kościół wywodzi się od łacińskiego ecclesia, a ono z oryginału greckiego - έκκλησία.

Wierzyć oznacza dla mnie...

Temat pracy wydaje się być bardzo prosty. Przecież każdy wie, co to takiego „wiara”.
A jednak po zastanowieniu się nie wiedziałam, co mam napisać... Sięgnęłam więc po słownik. Definiuje on wiarę jako „przeświadczenie, pewność, że coś jest prawdziwe; zaufanie”. Jednak to są tylko słowa, które mówią, czym powinna być wiara.

Co by było gdyby Jezus był prezydentem?

„Jestem przekonany – mówił Ojciec Święty – że kraj nasz zmierza odważnie ku nowym horyzontom rozwoju w pokoju i pomyślności”. Ten optymizm Ojca Świętego wypływa ze słów samego Zbawiciela zapisanych w dzienniczku świętej Faustyny. Pan Jezus mówił: „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świetności.