Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Opatrzność - opieka Boga nad stworzonym światem
1. Pismo święte o działaniu Boga w świecie
a) Mt 6,31-33
b) Mt 10,29-31
c) Mt 26,28-30
2. Istota Opatrzności Bożej
Człowiek powinien współpracować z Opatrznością Bożą. Polega to na otwieraniu się na Boga, czynieniu świata na lepszy, właściwym wykorzystywaniu swoich uzdolnień, którą Bóg szanuje nawet wówczas, gdy żle ją używamy
Bóg nie opuszcza człowieka w chwilach nieszczęścia. Jeżeli dopuszcza, to nie są to doświadczenie które mają skrzywdzić człowieka, ale mają swój sens
Na czym polega jednoczenie cierpienia z ofiarą Chrystusa
Jednoczenie cierpienia z ofiarą Chrystusa, polega na dzieleniu się ze swoim cierpieniem z Chrystusem. Czuciem jego obecności i wierzeniem,że Bóg jest przy nim, czuwa nad nim i pomaga mu przetrwać przez drogę cierpienia.