Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Telewizja opowiadająca o świecie, pokazująca ze szczegółami wszystko i wszystkich, przestała wystarczać. Nadszedł czas, by wykreowała własny świat. Tak powstały programy o nazwie reality show. Stworzony na użytek telewizyjnych kamer i mikrofonów świat okazuje się bardzo pociągający ponieważ widzowie mogą współdecydować, kto w tym sztucznym, telewizyjnym świecie ma pozostać, a kto nie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ujemne skutki „Planu Balcerowicza”:

1. Skutki w sferze ekonomicznej.

- transformacja ustroju gospodarczego na wolnorynkowy zaowocował negatywnymi skutkami immanentnie związanymi z tym typem gospodarki, a więc: bezrobociem, rozwarstwieniem zamożności społeczeństwa (niezawinione),
- pojawienie się „szarej strefy ekonomicznej” związane głównie z nagłym wprowadzeniem „wolności gospodarczej” przy równoczesnym braku struktur państwa powołanych do skutecznego eliminowania tego typu patologii (np.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw.” Od takich słów rozpoczyna się „Powszechna deklaracja praw człowieka” uchwalona przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1948r. Wiadomo, że w demokratycznym państwie prawnym władze nie mogą dowolnie zmieniać prawa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Historia Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela powstała 10 grudnia 1948roku, prawie 53 lata temu Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło Deklarację dokumentem wspólnym wszystkich narodów, co było aktem bezprecedensowym w historii ludzkości.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
HISTORIA PRAWA I PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE


HISTORIA PRAWA
Prawo jest stare, jak stara jest organizacja państwowa. Jest ono genetycznie i funkcjonalnie związane z działalnością aparatu przymusu państwa. Pojawiło się wtedy, gdy rozwój społeczny doprowadził do powstania organizacji państwowej, bez względu na to, czy była to wspólnota plemienna, monarchia starożytna, państwo feudalne, czy też współczesne organizacje państwowe dysponujące ogromnym aparatem przymusu, wielkimi środkami finansowymi, możliwością wpływania na zachowanie się ludzi w skali masowej.