Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Unia Europejska to związek 15 państw europejskich, utworzony na mocy traktatu z Maastricht przez państwa-członków Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej), czyli Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy i Wielką Brytanię (1 stycznia 1995 członkami UE zostały: Austria, Finlandia i Szwecja).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Demokracja to termin określający rodzaj rządów, w którym władza należy do ogółu obywateli danego państwa. Większość dzisiejszych państw jest demokratycznych, wśród nich jest Polska. Ten ustrój zrodził się w starożytnej Grecji, jednak przez okres tysięcy lat, nastąpiły pewne zmiany. W demokracji ateńskiej istniały jeszcze inne pojęcia takie jak:
- rada pięciuset (wybierana na rok spośród obywateli, podzielona na 10 zespołów, urzędujących w wylosowanej kolejności, przygotowywała wnioski pod obrady Zgromadzenia
- prytanowie (50 radnych z rady pięciuset,).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ujemne skutki „Planu Balcerowicza”


Plan reform określany mianem „planu Balcerowicza” powstawał przez wiele lat w otoczeniu samego Leszka Balcerowicza. Już przed wprowadzeniem stanu wojennego z inicjatywy Balcerowicza odbywało się półlegalne, cykliczne seminarium poświęcone sposobom reform gospodarki.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Rasizm, ksenofobia, antysemityzm- wiele osób słysząc i wypowiadając te słowa nie rozumie ich znaczenia. Wyjaśnijmy więc co one oznaczają.
Rasizm to inaczej dyskryminacja rasowa. Opiera się on na tym, że różnice w wyglądzie ludzi niosą za sobą niezbywalne różnice osobowościowe i intelektualne.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ruanda to małe państwo w środkowo- wschodniej Afryce. Jest położona na bardzo pofałdowanym terenie, skąd wziął się przydomek - Kraj tysiąca wzgórz. Ruanda jest jednym z najgęściej zaludnionych krajów w Afryce.
Ruandę zamieszkuje jeden naród Banyaruanda, podzielony jest jednak na trzy tradycyjne kasty:

- właścicieli stad bydła Tutsi 14%
- rolników Hutu 85%
- wyrobników i posługiwaczy Twa 1%

Kobieta w Ruandzie

1.