Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pitagoras żył miedzy ok. 572 - ok. 497 p.n.e. Urodził się na wyspie Samos, a zmarł w Metaponcie. Znany jest głównie z słynnego twierdzenia o trójkącie prostokątnym, powszechnie znanego jako twierdzenie Pitagorasa. Ów grecki matematyk, filozof, półlegendarny założyciel słynnej szkoły pitagorejskiej był także twórcą kierunku filozoficzno-religijnego zwanego pitagoreizmem.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W czasach pradawnych mitów, kiedy światem rządzili okrutni bogowie, tylko grupka greckich intelektualistów odważyła się położyć temu kres… Byli to jońscy filozofowie przyrody, którzy „narodzili się” dzięki Talesowi z Miletu…

Sylwetka Talesa - pierwszego mędrca - była nadzwyczaj interesująca: kupiec wędrujący po świecie, hydraulik, który kopiąc sobie w kanale, ułatwił podobno Krezusowi i jego armii przejście przez rzekę Halys; zapoznał się z osiągnięciami matematyki i astronomii dzięki utrzymywaniu ożywionych stosunków handlowych z Egiptem, Fenicją i Babilonią.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
PITAGORAS Z SAMOS (570-496 p.n.e.)

Pitagoras był filozofem, który pozostawił po sobie prąd filozoficzno-religijny związany ze swoim imieniem, trwający przez dwa wieki.
Pitagorejczycy cenili tylko to co mogło być dowiedzione na drodze rozumowej. Jest on założycielem szkoły pitagorejskiej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pitagoras (ok. 572-497 p.n.e), filozof grecki. Pochodził z wyspy Samos, czyli wschodniej kolonii jońskiej. Mając lat 40 opuścił Jonię, która walczyła z Persami, i odbył liczne podróże, również do Indii, gdzie zetknął się z tamtejszymi systemami filozoficzno-religijnymi.

Przebywał w Tracji, ostatecznie osiadł jednak w Wielkiej Grecji, gdzie w Krotonie założył szkołę filozoficzno-religijną i związek pitagorejski.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
PITAGORAS Z SAMOS
(570-496 p.n.e.)
PITAGORAS Z SAMOS (572- 496 p.n.e.)- grecki matematyk i filozof, przyczynił się znacznie do rozwoju matematyki i astronomii. Był twórcą kierunku filozoficznego zwanego pitagoreizmem. Nie pozostawił po sobie żadnych prac i o jego działalności wiadomo niewiele.