Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

MEDALE FIELDSA 1936–2002
Rok i miejsce kongresu
Laureaci
Dziedzina matematyki
1936
Oslo
L.W. Ahlfors (Finlandia)
J. Douglas (USA)
analiza zespolona
rachunek wariacyjny
1950
Cambridge (USA)
L. Schwartz (Francja)
A. Selberg (Norwegia)
teoria dystrybucji
teoria liczb
1954
Amsterdam
K. Kodaira (Japonia)

J.P. Serre (Francja)
geometria algebraiczna i różniczkowa
topologia algebraiczna
1958
Edynburg
K.F. Roth (Wielka Brytania)
R.F. Thom (Francja)
teoria liczb
topologia różniczkowa
1962
Sztokholm
L. Hrmander (Szwecja)
J.W. Milnor (USA)
równania różniczkowe
topologia różniczkowa
1966
Moskwa
M.F. Atiyah (Wieka Brytania)
P.J. Cohen (USA)
A. Grothendieck (Francja)
S. Smale (USA)
geometria algebraiczna
teoria mnogości
geometria algebraiczna
topologia i równania różniczkowe
1970
Nicea
A. Baker (Wielka Brytania)
H. Hironaka (Japonia)
S.P. Nowikow (ZSRR)
J.G. Thompson (USA)
teoria liczb
geometria algebraiczna
topologia różniczkowa
teoria grup
1974
Vancouver
E. Bombieri (Włochy)
D.B. Mumford (Wielka Brytania)
teoria liczb i analiza zespolona
geometria algebraiczna
1978
Helsinki
P.R. Deligne (Belgia)

Ch.L. Fefferman (USA)
G.A. Margulis (ZSRR)
D. Quillen (USA)
geometria algebraiczna i teoria liczb
analiza zespolona
teoria grup Liego
algebra homologiczna
1983
Warszawa
A. Connes (Francja)
Yau Shing-Tung (USA)
W.P. Thurston (USA)
analiza funkcjonalna
geometria różniczkowa
topologia różniczkowa
1986
Berkeley
S.K.Donaldson (Wielka Brytania)

G. Faltings (RFN)
M. Freedman (USA)
Geometria-różniczkowa-i topologia różniczkowa
geometria algebraiczna
topologia algebraiczna
1990
Kioto
W. Drinfeld (Ukraina)
V. Jones (Nowa Zelandia)
S. Mori (Japonia)
E. Witten (USA)
Teoria liczb i grup kwantowych
teoria węzłów
geometria algebraiczna
geometria algebraiczna i fizyka matematyczna
1994
Zurych
J. Bourgain (Belgia)
P.L. Lions (Francja)
J.Ch. Yoccoz (Francja)
J. Zielmanow (Rosja)
analiza funkcjonalna
równania różniczkowe cząstkowe
układy dynamiczne I
algebra
1998
Berlin
R.E. Borcherds (Wielka Brytania)
T.W. Gowers (Wielka Brytania)

M. Koncewicz (Rosja)
C.T. McMullen (USA)
algebra analiza funkcjonalna i
kombinatoryka
teoria węzłów
analiza zespolona, układy dynamiczne
2002
Pekin
L. Lafforgue (Francja)
V. Voevodsky (USA)
geometria algebraiczna
geometria algebraiczna