Ekonomia

Wprowadzenie do teorii gospodarowania

WPROWADZENIE DO TEORII GOSDPODAROWANIA

Ekonomia jako nauka
Adam Smith był szkockim ekonomistą o poglądach liberalnych, które przedstawił w książce "Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów" (1776). Dzieło to jest uznawane za podstawowe w ekonomii klasycznej. Jest jednym z pierwszych, gdzie przedstawione zostały zasady liberalizmu politycznego.

Bank centralny i cykl koniukturalny

Treść jest w załączniku w postaci ściągi.

Inflacja.

INFLACJA-zjawisko ogólnego wzrostu
poziomu cen dóbr w pewnym okresie
(w pewnych przedziałach czasowych).
Przeciwieństwem inflacji jest
DEFLACJA-zjawisko ogólnego spadku
cen w pewnym
czasie.
STAGNACJA-zjawisko ogólnego wzrostu
cen przy stagnacji gospodarczej(PKB nie
wzrasta i nie spada, a mimo to rosną ceny).

Pojęcia ekonomiczne.

Pieniadz – to srodek platnosci za dane uslugi. Pieniadz dzieli się na 1. gotowkowy 2. bezgotowkowy. Rozliczenia gotowkowe – wreczenie pieniedzy – czeku gotowkowego – przekazanie pieniedzy za pomoca przekazu pocztowego. Platnosci bezgotowkowe – czek rozrachunkowy – karta platnicza – polecenie przelewu – akredytywa.

Wprowadzenie podatku liniowego rozrusza gospodarkę. Jestem za, czy przeciw.

Wprowadzenie podatku liniowego jest dobrym pomysłem na rozruszanie gospodarki.
Rozwój ekonomiczny Polski jest uzależniony od rozwoju przedsiębiorstw. Natomiast rozwój przedsiębiorstw uzależniony jest od wielu czynników, między innymi od podatku dochodowego. Jeżeli podatek jest zbyt wysoki ogranicza to rozwój przedsiębiorstwa.