ABC Konsumenta cz.1

1. wg art. 384 k. c. za konsumenta uważa się osobę, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą (tu należy przypomnieć, że Kodeks cywilny w księdze pierwszej wyróżnia osoby fizyczne i prawne);

2. wg art. 2 ust. 11 ustawy antymonopolowej - ilekroć w ustawie jest mowa o konsumencie - rozumie się przez to każdego, kto nabył towar lub usługę do celów nie związanych z działalnością gospodarczą;

3. wg art. 13 Konwencji z Lugano - konsumentem jest osoba zawierająca umowę w celu, który nie może być uważany za działalność zawodową lub gospodarczą tej osoby

CENA- każdy towar wystawiony do sprzedaży detalicznej musi być oznaczony ceną i to taką, której sprzedawca zażąda od nas przy kasie. Produkt przez nas wybrany nie może nagle zdrożeć w drodze między półką a kasą.
Wystawienie towaru na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży-art.543 Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca nie może odmówić wydania konsumentowi oferowanego towaru, jeżeli konsument przyjmuje ofertę.

PARAGON- kwit kasowy, rachunek ułatwiający skuteczne reklamowanie towaru. Nie mając tego dowodu zakupu, trudno nam będzie przekonać sprzedawcę, że towar został zakupiony właśnie u niego.

OPAKOWANIE- zakupiony towar sprzedawca zobowiązany jest nam wydać w należytym opakowaniu, a sklepach samoobsługowych udostępnić bezpłatnie odpowiednie materiały do zapakowania sprawunku.Przez 'odpowiednie" i "należyte" należy rozumieć takie opakowanie, które pozwoli nam zakupiony towar donieść bezpiecznie do miejsca przeznaczenia np. domu, pracy, szkoły.

WADA fizyczna rzeczy to takie obniżenie jej jakości, które zmniejsza jej wartość lub użyteczność w porównaniu z taką wartością, jakiej kupujący może się zasadnie spodziewać ze względu na cel i przeznaczenie nabywanej rzeczy.

PROMOCJA:
-to sprzedaż pełnowartościowego towaru po niższej, korzystnej cenie
-towar powinien być pełnowartościowy i dobrej jakości
-sprzedawca odpowiada z rękojmi w pełnym zakresie i ma obowiązek przyjęcia reklamacji.

PRZECENA:
- to sprzedaż towaru, który może mieć wady
-sprzedawca nie odpowiada za wady, o których konsument był poinformowany, a które były podstawą przeceny
-można reklamować tylko wady, które się ujawniają podczas użytkowania, ale nie były podstawą dokonanej przeceny.

KREDYT- coraz więcej tzw. dóbr konsumpcyjnych można nabyć na kredyt, i to załatwiany bezpośrednio u sprzedawcy.(Kredytu udziela niemal zawsze bank, a nie sklep, w którym podpisujemy jedynie formularz umowy. Kredyt to zupełnie odrębna umowa cywilna).
-spokojnie czytaj warunki umowy kredytowej
-drobiazgowo pytaj o szczegóły
-proś o symulację finansową
-konsultuj z rodziną i znajomymi, może znajdą korzystniejszą ofertę
-przy zakupach na kredyt nie zmienia się tylko jedno-każdy kredyt trzeba spłacić-najczęściej z odsetkami i prowizją.

Related Articles