Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
MARKETINGOWE BADANIA RYNKU – ETAPY PROCESU BADAWCZEGO:

1. określenie celu badań – badacz musi zdecydować czy celem zamierzenia badawczego jest rozwiązanie problemu który związany jest: z opisem – odpowiedź na pytanie „Co jest najczęściej wymienianą przyczyna zakupu?”, z wyjaśnieniem odpowiedź na pytanie typu „Dlaczego wzrost wydatków na reklamę spowodował spadek zysków w ostatnim kwartale?” lub oddziaływaniem na dane zjawiska – odpowiedź na pytanie typu „Jaką przyjąć strategię pozycjonowania produktu?”.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Badanie marketingowe jest to systematyczne gromadzenie danych i ich analiza w celu udoskonalenia procesów decyzyjnych.Chcąc opracować plan działania kierownictwo musi posiadać informacje, które umożliwią uzyskanie rozeznania w sprawach ważnych dla firmy, m.in.:
- co produkować, ile i kiedy,
- na jakim rynku umieszczać własny produkt,
- jak określać akceptację przez nabywców produktów dotychczasowych i produktów nowo wprowadzonych na rynek,
- gdzie i jak prowadzić uaktywnienie sprzedaży,
- jak prawidłowo wyznaczyć kanały dystrybucji,
- jakie przyjąć wskaźnik oceny skuteczności nakładów na badania marketingowe

Analiza głównych problemów rynkowych zaczyna się od nabywców - konsumentów i opiera na wiedzy o ich zachowaniach i postępowaniach.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
- Informacja marketingowa,
- Marketingowy system informacji,
- Główne typy informacji wg miejsca ich powstawania,
- Przykładowe informacje z głównych źródel zewnętrznych,
- Struktura marketingowego systemu informacji,
- Metody zdobywania informacji,

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Badanie marketingowe jest to systematyczne gromadzenie danych i ich analiza w celu udoskonalenia procesów decyzyjnych.Chcąc opracować plan działania kierownictwo musi posiadać informacje, które umożliwią uzyskanie rozeznania w sprawach ważnych dla firmy, m.in.:
- co produkować, ile i kiedy,
- na jakim rynku umieszczać własny produkt,
- jak określać akceptację przez nabywców produktów dotychczasowych i produktów nowo wprowadzonych na rynek,
- gdzie i jak prowadzić uaktywnienie sprzedaży,
- jak prawidłowo wyznaczyć kanały dystrybucji,
- jakie przyjąć wskaźnik oceny skuteczności nakładów na badania marketingowe
Analiza głównych problemów rynkowych zaczyna się od nabywców - konsumentów i opiera na wiedzy o ich zachowaniach i postępowaniach.