Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Firmy stosujące orientację marketingową mają do dyspozycji cztery narzędzia marketingowe : produkt, cenę, kanały dystrybucji oraz promocję, czyli : „ działania informacyjno – nakłaniające ”, które mają się przyczynić do wzrostu popytu na towary danego przedsiębiorstwa i zmniejszenia elastyczności tego popytu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
15 pytań i odpowiedzi z marketingu dla studentów zaocznych Turystyki MWSZ w Krakowie
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
METODY BADANIA JAKOŚCI USŁUG

Technika krytycznych przypadków (CIT) J.C. Flanagana uznawana jest za najbardziej odpowiednią metodę badawczą w pracach nad źródłami satysfakcji i niezadowolenia z usługi. W metodzie tej brane są pod uwagę przypadki krytyczne, czyli znacząco odchylające się od średniej ? stany skrajnej satysfakcji lub skrajnego niezadowolenia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Współczesny człowiek żyje w natłoku problemów i spraw, jest uczestnikiem wielu wydarzeń w skali makro i mikro. Cały świat to potop informacji i rozrywki. Trzeba wybierać to, co najważniejsze, a następnie streszczać i przekazywać
w przyjaznej formie. To właśnie jest głównym zadaniem mediów, czyli telewizji, radia i prasy, które są współczesnymi środkami masowego przekazu (medium z języka angielskiego oznacza: środek, sposób).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Badania marketingowe to zespół czynności, zbierania i przetwarzania informacji o: rynku, konsumpcji, potrzebach i mechanizmach kierujących postępowaniem ludzi, działaniach konkurencji i efektach podjętych decyzji. Badania marketingowe muszą być kompleksowe, systematyczne oraz poparte właściwą metodologią ich prowadzenia i wiarygodnymi źródłami informacji.