Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Praca zaliczeniowa z Marketingu Międzynarodowego
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Marketing partnerski wiąże się z koncentracją na utrzymaniu klienta i jego lojalności; z naciskiem na korzyści dla klienta z całości oferty; z działaniami długookresowymi; ze znaczeniem obsługi klienta jako istotnego elementu polityki marketingowej; z dużym zaangażowaniem klienta (chodzi o częsty bezpośredni kontakt) oraz z tworzeniem aliansów strategicznych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Podstawą marketingu politycznego są media. Na mediach zależy bowiem każdemu politykowi. Polityk jest to człowiek, który ma swoje słabe i mocne strony, dobre i złe dni i reaguje przy sprzedaży tak jak każdy produkt. Startuje on w wyborach. Ma zaplecze doradców. Zależy mu na tym, żeby być na pierwszych stronach gazet.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Marketing partnerski


Jedna z najnowszych strategii marketingowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, zmierzających do ograniczenia gotowości zmiany dostawcy, jest marketing partnerski.

Marketing partnerski oznacza tworzenie, utrzymywanie oraz umacnianie więzi z klientami i innymi zewnętrznymi współpracownikami.