Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
sciagi z marketingu uslug
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1.Geneza i etapy rozwoju marketingu.
2.Istota marketingu.
3.Stadia rozwoju marketingu.
4.Rola, znaczenie, pozytywy marketingu dla firm, gospodarstw, przedsiębiorstw w skali mikroekonomii.
5.Rola znaczenie, pozytywy marketingu w skali światowej gospodarki – skali makroekonomii.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Różnica między or. market. a or. sprzed. tu stawiamy na klienta, indywidualnie podejście na klienta-myślimy długookresowo, or. sprzed. nastawiona jest na sprzedaż, ilość.
Produkt- to wszystko co można oferować na rynku, każdy obiekt rynkowej wymiany.
Rdzeń produktu-jądro korzyści-to funkcje, które pozwalają kupić np.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Marketing w handlu i usługach

MARKETING W HANDLU I USŁUGACH
Wykład 1.
Definicje i specyfika usługi jako produktu marketingowego

• Marketingowa definicja usługi
• Materialne i niematerialne elementy usługi
• Marketingowe cechy usługi
• Podział usług na konsumpcyjne i instytucjonalne
• kategoryzacja rodzajowa usług

Marketingowa definicja USŁUGI:

Według AMA ( American Marketing Association)
Odrębnie występująca działalność (nie mająca charakteru materialnego), dostarczająca określonych korzyści, które nie są koniecznie związane ze sprzedażą produktów lub innych usług.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Podstawowym celem strategii cenowej jest osiągnięcie zysku (główny cel działalności firmy). Każda firma musi posiadać środki na opłacenie różnych kosztów oraz gromadzenie funduszy na przyszłe inwestycje.

Podział kosztów :
1) koszty stałe - są to wydatki firmy (czynsz, wynagrodzenie pracowników, opłaty, itp.