Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
1.Geneza i etapy rozwoju marketingu.
2.Istota marketingu.
3.Stadia rozwoju marketingu.
4.Rola, znaczenie, pozytywy marketingu dla firm, gospodarstw, przedsiębiorstw w skali mikroekonomii.
5.Rola znaczenie, pozytywy marketingu w skali światowej gospodarki – skali makroekonomii.
6.Rola, znaczenie, pozytywy marketingu dla konsumentów.
7.Negatywy – ujemne cechy marketingu.
8.Specyfika marketingu w agrobiznesie
a.istota
b.przesłanki, źródła, przyczyny, specyfiki
c.instrumenty, narzędzia marketingowe realizowane przez sferę agrobiznesu.
9.Otoczenie marketingowe przedsiębiorstw.