Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W załączniku tekst plus kilka ilustracji z tekstu Sarbiewskiego

Sarbiewski, O poincie i dowcipie
Seneka i Marcjalis
Na pożytek tych, którzy pragną pisać i mówić w sposób pointowany

Wśród rozpraw zebranych w tomie Wykłady poetyki (wyd. 1958, ed. dwujęzyczna, tłum.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Manipulacja językowa w prasie

Pojęcie manipulacji używane jest dziś w różnych kontekstach. Mowa jest o manipulacjach genetycznych, o manipulacji człowiekiem i jego świadomością za pomocą środków farmakologicznych i socjotechnik, o manipulacji psychologicznej w pewnych grupach społecznych (np.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
MEDIA LOKALNE I ŚRODOWISKOWE ? WYKŁADY

WYKŁAD I

Andrzej Notkowski wyróżnił trzy okresy rozwoju prasy:
o I okres: 1918 ? 1919: Znaczny przyrost czasopism, zahamowany w momencie, gdy Polska zaczęła przeżywać problemy gospodarcze i polityczne.
o II okres: 1924 ? 1928: wolniejszy przyrost
o III okres: 1929 ? 1934: wyhamowanie rozwoju mediów lokalnych, efemerydy, kilka numerów ukazuje się, a potem pisma kolejno upadają.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
MEDIA RELATIONS
ĆWICZENIA I

- rola Rzecznika Prasowego polega na komunikowaniu ze środkami masowego przekazu instytucji, którą reprezentuje

- funkcja Rzecznika Prasowego to tzw. zawód zaufania społecznego
PR i dziennikarstwo to pokrewne dziedziny w tej samej płaszczyźnie informacji, ale całkowicie różne, jeśli chodzi o wykonywane zawody.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
„Tu ( na prowincji) ludzie stykają się ze sobą bezpośrednio, wiedza i pragną wiedzieć o sobie więcej, biorą życie konkretniej, prościej i bardziej z uczciwej strony, kierują się bardziej zdrowym rozsądkiem, niż abstrakcyjnymi rozważeniami, przywiązani są do miejsca i do lokalnych osobliwości, przedkładając sprawy lokalne, własne, ponad sprawy ogólnopaństwowe czy światowe,(…)” 1

Media Lokalne/ przykłady Wrocław


Media lokalne są to instytucje dążące do przekazywania ważnych lub mniej ważnych informacji z danego regionu.