Etyka

Eutanazja - problem czasów współczesnych - bibliografia

Bibliografia

Cleaver C. A.: Śmierć z asystą lekarską — lekcja z największego nieszczęścia w historii.
Family Policy, March 1997.

Fenigsen R.: Eutanazja. Śmierć z wyboru?
Wydawnictwo „W drodze”, Poznań, 1994.

Fenigsen R.: Postępy i porażki Ruchu na Rzecz Eutanazji w Stanach Zjednoczonych.

Eutanazja - problem czasów współczesnych - morderstwo czy miłosierdzie?

1 Eutanazja jest to świadome uśmiercanie (świadoma tanazja), gdy zarówno jego dawca (sprawca, tanast) jak i jego biorca (doznawca, tanant) pragną tego uśmiercenia i w tym sensie uznają je, każdy za swoje dobro, to znaczy oceniają je dodatnio.
Autoeutanzja: eutanazja, gdy dawcą i biorcą jest jedna i ta sama osoba.

Eutanazja -dobrodziejstwo czy śmierć zdziczała ? praca dla przeciwników eutanazji

Podstawowe pojęcia:

-- Eutanazja- zabójstwo z litości. Akt pozbawienia życia na życzenie, zwłaszcza w odniesieniu do osoby cierpiącej na nieuleczalna chorobę ( przypis z Mini Encyklopedii Medycyny).
-- Zabójstwo – przestępstwo polegające na umyślnym pozbawieniu życia człowieka.

Eutanazja bierna, czyli przerwanie uporczywego leczenia

Wyobraźmy sobie człowieka, który właśnie dowiedział się, że jest chory na powiedzmy jakiś zespół alfa- beta , ale w takim stadium, że jest duża szansa na wyleczenie. Mimo tego oświadcza lekarzowi, że leczyć się nie zamierza, a już na pewno nie podda się operacji.
Czy człowiek ma prawo na tak drastyczny krok?- Czy też należy go leczyć pod przymusem, wbrew jego woli?- Moja odpowiedź brzmi: Nie należy leczyć ludzi, wbrew ich woli!

Przyjmijmy teraz, że ten sam człowiek oznajmia w trakcie leczenia swojemu lekarzowi, że przestaje brać leki, a z operacji rezygnuje.

Eutanazja, kryptanazja, śmierć zdziczała

EUTANAZJA

Podstawowe pojęcia:

n Eutanazja- zabójstwo z litości. Akt pozbawienia życia na życzenie, zwłaszcza w odniesieniu do osoby cierpiącej na nieuleczalna chorobę ( przypis z Mini Encyklopedii Medycyny).
n Zabójstwo – przestępstwo polegające na umyślnym pozbawieniu życia człowieka.