Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Początki filozofii w starożytnej Grecji.

W starożytności filozofia utożsamiana była z wiedzą, której źródłem jest ciekawość, zdziwienie światem oraz wątpienie. Inspiracją dla filozofii była także świadomość nieśmiertelności, skłaniającej do pytania o sens życia.
Przed Grekami filozofia nie istniała.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Na początku tej pracy powinienem przybliżyć nieco pojęcie przestrzeni, jednak to nie jest tak prosta sprawa. Chyba każdy intuicyjnie potrafi określić, co to jest przestrzeń, lecz jak sądzę, większość z nas będzie mieć problemy z utworzeniem definicji zbliżonej do tych, które stosuje obecna nauka.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Aleksandra Marciniak

PRZESZKODY NA DRODZE DO LUDZKOŚCI

„Liczba uchodźców i przesiedlonych wynosi dziś 17,1 mln.” („Gazeta Wyborcza” 18 czerwca 2004, s. 15 )
Wojna domowa we wschodnim Dafur w Sudanie.
„Według różnych szacunków w akcji letniej przygotowywanej przez organizacje eksternistyczne o zabarwieniu nazistowskim co roku bierze udział 7 – 10 tyś.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Filozofia – etymologiczne źródło znajduje się w starożytnej grece, gdzie wyraz ten oznacza „umiłowanie mądrości”

fileo + sophia

fileo - miłować, dążyć
sophia - wiedza, mądrość


Dla Greków „mądrość „ to znajomość spraw ludzkich i boskich.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
METAFIZYKA [94-122]
1. Jakie dziedziny [dyscypliny filozoficzne] filozofii wyróżniamy?
Dziedziny filozoficzne:
1) Logika - zajmuje się myśleniem. Najpierw trzeba nauczyć się myśleć, argumentować, temu służy logika
2) Fizyka – zbiór nauk, które dotyczą kosmosu, świata naturalnego, Newton to ojciec współczesnej fizyki
3) Etyka – dotyczy człowieka w aspekcie duchowym, wolnych wyborów
Podział filozofii wg Arystotelesa:
1) Teoretyczna – filozofia pierwsza (metafizyka), matematyka, fizyka
2) Praktyczna – etyka, polityka
3) Pojetyczna – związane ze sztuką: estetyka
Dziedziny filozoficzne:
• Ontologia – nauka o bycie
• Epistemologia - poznawanie
• Aksjologia – nauka o wartościach

2.