Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Myśli ludzkie są nieodkrytymi pokładami pełnymi zagadkowych doktryn i zagadnień, które kierują nas do przodu w poczuciu złudnej świadomości o poznaniu choćby najbliższej przyszłości naszego marnego żywotu. Przeznaczenie jest to uczucie, które towarzyszy osobą mającym złudne poczucie o poznaniu, o tym iż ich życie jest tylko kawałkiem pewnej układanki, do której nie mamy dostępu przez co nie mamy wpływu na to jak zostanie zaplanowane nasze życie! Spoglądając na ten fakt ze strony najzupełniej obiektywnego obserwatora pragnę stwierdzić, iż jest to uczucie towarzyszące osobą, którzy są wykolejeni emocjonalnie, przez co stracili panowanie nad swoim ośrodkiem szybkiego reagowania czyli mózgiem w drodze do przyszłości przez co pozostawiają swój byt na ziemi naszemu stwórcy i jednocześnie uważając że takie posunięcie będzie dla nich najkreatywniejsze w swojej twórczości!! Nic mylnego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Filozofia ? etymologiczne źródło znajduje się w starożytnej grece, gdzie wyraz ten oznacza ?umiłowanie mądrości?

fileo sophia

fileo - miłować, dążyć
sophia - wiedza, mądrość

Dla Greków ?mądrość ? to znajomość spraw ludzkich i boskich. Tradycja autorstwo słowa ?filozofia? przypisuje Pitagorasowi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
filozofia
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Są tacy, którzy uważają, że to, jak będzie wyglądało życie, zależy tylko od nich. Inni sądzą, że o wszystkim, co nas spotyka, ktoś już dawno temu zadecydował, wypatrują więc znaków od losu. Ludzie od zawsze szukali odpowiedzi na pytanie czy sami kierują własnym losem czy może ich losy zostały już dawno zapisany w gwiazdach, a może istnieje coś pośredniego może mamy wyznaczony cel ale sami wybieramy drogę którą do niego dojdziemy, albo nasze skłonności same popychają nas w określoną stronę i sytuacje.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Temat mojej pracy brzmi : Czy prawo do godnego życia wiąże się z prawem do godnej śmierci? Myślę, że jest to temat bardzo popularny w dobie żarliwych dyskusji o zalegalizowaniu eutanazji. Ale żeby móc dobrze opracować zagadnienia podjęte przeze mnie w pracy musze najpierw zdefiniować dwa pojęcia, które będą podstawą moich rozwa-żań, a mianowicie, „godne życie” i „godna śmierć”.