Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Filozofia - mini słowniczek w formie tabeli
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. CZYM JEST FILOZOFIA

Słowo FILOZOFIA pochodzi z greckiego FILEO – umiłowanie, SOFIJA – mądrość, wiedza dążenie, ciekawość > to umiłowanie mądrości, dążenie do wiedzy.
Czym jest filozofia? Samo to pytanie stanowi kwestię filozoficzną i stanowi spór miedzy filozofami, spór filozoficzny.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
to jest przykładowy egzam z Historii Filozofii..
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Filozofia jako termin pochodzi od słowa hileo(miłować), Sophia(mądrość). Dlatego filozofie można tłumaczyć jako umiłowanie mądrości. Autorem słowa jest Pitagoras. Pierwotnie miało sens dosłowny i oznaczało poszukiwanie, umiłowanie mądrości. W uproszczeniu można powiedzieć, że filozofia zajmuje się ogólnymi, podstawowymi zagadkami świata: naturą istnienia i rzeczywistości, poznawalnością prawdy czy tym, jakie działanie jest pożądane.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
S P R A W I E D L I W O Ś Ć

Na podstawie: Ajdukiewicz K., O sprawiedliwości
Rawls J., Teoria sprawiedliwości

Wartości tj. sprawiedliwości, równość, wolność są tylko typami idealnymi, nigdy nie do urzeczywistnienia. Nota bene, kto z nas chciałby żyć w kraju powszechnej równości? Równość w każdej dziedzinie? W dostępie do żywności, kultury, wykształcenia, transportu publicznego
… O równości można mówić tylko w kategoriach równości szans i równości wobec prawa.