Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Społeczeństwo jest częścią przyrody, a zatem warunki przyrodnicze wywierają wpływ na jego życie. Chcąc bardziej uściślić zakres mojej pracy będę używała terminu „byt społeczny” dla określenia tego, co istnieje. Jednak zanim przejdę do głównego tematu mojej pracy muszę omówić podstawy życia społecznego, które pomogą nam w sprecyzowaniu czym jest „to, co istnieje”.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Problematyka glów. Dział. Filoz.
-Teoria Bytu: ontologia (nauka o bycie) metafizyka (zajmuje się rzeczami poza fizycznymi)
Byt: to jest to, co jest. Problemy:
Problem metafizyki:
? natura rzeczywistości : -materializm ? idealizm
? ilość składników rzeczywistości: -monizm ?pluralizm
? zagadnienia związane z rozwojem rzeczy: -determinizm ? indeterminizm ?finalizm
? filozofia boga (np.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Testy z filozofii
1. Monizm to:
a) system filozoficzny uznający istnienie jednej tylko substancji
2. Klasycznym reprezentantem pluralizmu był:
b) Leibniz
3. Według Demokryta treść wiedzy ludzkiej jest:
b) zależna również od podmiotu poznającego
4.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Filozofia

1.Przedstaw koncepcję jednego z filozofów kręgu prekorajczyków.
Tales z Miletu (przełom VII i VI w. p.n.e.) - wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa. Interesował się pochodzeniem świata, ale nie kto go stworzył, tylko jakim był świat od początku.