Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
JOHN LOCKE (1632-1704)
- największe jego dzieło – An Essay Concerning Human Understanding – w dziele stara się znaleźć odpowiedź na 2 pytania :
a) Skąd biorą się ludzkie myśli i wyobrażenia?
b) Czy możemy zaufać temu,co mówią nam zmysły?
- przekonania Locke‘go:
- myśli i wyobrażenia są tylko odbiciem tego,co już widzieliśmy i słyszeliśmy
- dopóki nie poznamy czegoś za pomocą zmysłów nasza świadomość jest TABULA RASA – nie zapisaną tablicą
- określił tzw.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
"Po pierwsze, konflikt między religią a nauką istniał zawsze. Po drugie, zarówno nauka, jak i religia nieustannie rozwijają się".

Słowa, od których rozpoczęłam, są jednocześnie jednymi z pierwszych, umieszczonych w pracy M. Sicińskiego, a należą one do teologa Alfreda N. Whitehead.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Arystoteles traktował etykę jako dziedzinę dotyczącą praktycznej działalności człowieka. Było dla niego oczywiste, że człowiek a sposób naturalny dąży do sobie właściwego dobra, pojmowanego jednak na sposób realny, konkretny, a nie idealny, jak u Platona. Owo dążenie do dobra, które można też podejmować jako formę samorealizacji człowieka, zorientowane było w najwyższy cel ludzkiego życia, jakim jest szczęście – tego rodzaju pogląd nosił nazwę eudajmonii (eudajmonia jest najwyższym, osiągalnym szczęściem oraz celem a nigdy środkiem, to do niej dążymy).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Platon /427-347/
Miał umrzeć w dzień swoich urodzin podczas uczty, usnął /miał śmierć spokojną/ Uczeń Sokratesa, po śmierci Sokretesa założył własną szkołę filozoficzną, która nosiła nazwę akademii. Przetrwała po śmierci Platona, ale obniżył się poziom. Pisał dzieła filozoficzne które mają oryginalną formę dialogu filozoficznego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Plotyn /203-269/ Twórca ostatniego wielkiego systemu filozoficznego czasów nowożytnych. Miejsce powstania systemu: Aleksandria. Potem Plotyn przenosi się do Rzymu. Biograf Plotyna nazywa się Porfiusz. Plotyn był pochłonięty życiem duchowym. Chciał założyć miasto filozofów miało się nazywać Plotonofolis.