Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Filozofia a nauki kognitywne

Ustalenia wstępne

„Umysł stanowi ciągle jeszcze jedną z największych zagadek filozoficznych
i naukowych. Ale czym jest umysł? Czy pojęcie umysłu ma jakiś status naukowy, czy wymyślili je filozofowie, tworząc teorie, które wydają się bardziej pokazywać możli-wości twórcze poszukiwań poznawczych człowieka, aniżeli wyjaśniać jego faktyczne zdolności poznawcze? U.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Roman Witold Ingarden urodził się 5 lutego 1893 r. w Krakowie. Roman Witold był niezwykle zdolnym młodzieńcem, którego ambicje i zapał były nieustannie podsycane przez najbliższą rodzinę. Uczył się celująco (egzamin dojrzałości w 1911), nie zaniedbując talentu muzycznego. Jakkolwiek pociągała go nauka, to jednak chciał on przede wszystkim zostać poetą.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
„ Żadna doktryna nie jest tak fałszywa, aby nie zawierała jakiejś domieszki prawdy” - napisał Abelard w Rozmowie pomiędzy filozofem, Żydem i chrześcijaninem i dlatego dialog ten skomponował na zasadzie konfrontacji trzech, różnych postaw etycznych. Rozmowa.... stanowi próbę pogodzenia wiary opartej na Piśmie św.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
HINDUIZM
1. Każdorazowa forma materialna duszy zależy od KARMANA, czyli od ogólnego bilansu moralnego
2. Trzy drogi do szczęścia:
- DHARMA – dążenie do osiągnięcia doskonałości moralnej
- ARTHA – uczciwe dążenie do osiągnięcia majątku, władzy
- KAMA – dążenie do osiągnięcia rozkoszy zmysłowej
3.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Nauki Pitagorejczyków- pierwszymi zasadami są: bezkres (to co nieograniczone) i granica (to co ograniczające), z których wywodzili przeciwieństwa, z nich przechodzili do liczb, a z liczb do rzeczy. uważali, że świat jest uporządkowany, czyli jest kosmosem, i można go przedstawić za pomocą liczb.