Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
[ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ GRESKA]

Filozofia (z gr. „filo” czyli lubić, kochać i „sophia” czyli mądrość po połączeniu: „umiłowanie mądrości”) – termin oznaczający historycznie zmienną pod względem zakresu i treści dziedzinę ogólnych rozważań na tematy istoty i struktury bytu, źródeł i prawomocności ludzkiego poznania, zasad wartościowania, sensu życia i sposobów jego godnego prowadzenia; zagadnień dotyczących poglądu na świat i miejsca człowieka w świecie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Filozof niemiecki, przedstawiciel pozytywizmu logicznego (tzw. Koła Wiedeńskiego zwanego również empiryzmem logicznym). Fundamentalny empiryzm łączy z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi logicznych wypracowanych przez Fregego i Russella; wywiera w tym zakresie największy zapewne wpływ ze wszystkich myślicieli i to jego dzieła najdobitniej ukazują główne osiągnięcia (i trudności) pozytywizmu logicznego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wiara zawsze odgrywała bardzo istotną role w życiu ludzi, dlatego też na przestrzeni lat powstawało wiele koncepcji „boga”, które były bardzo różnorodne. Zmieniały się one wraz z pojawianiem się kolejnych filozofów i następowania epok. Wszystko to jest podległe naturalnemu prawu ewolucji jednak niesie za sobą pewne pytania.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Filozofia grecka
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Semiotyka-ogólna nauka o znakach..W obrębie semiotyki są:semantyka-ogólna nauka o stosunku zachodzacym miedzy znakami jezykowymi a tym ,do czego znaki te odnoszą się.Syntaktyka-ogólna nauka o rodzajach językowych i regułach poprawnego wiazania tych znaków w wyrazenia złożone.Pragmatyka-nauka zajmująca się zagadnieniami dot.