Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Pytania z Filozofii
1. co to jest filozofia, znaczenie słowa filozofia
2. początki filozofii, doświadczenie, zdziwienie, wątpliwość, bezprzesłankowość
3. filozofia a nauki realne. Filozofia a religia, sztuka , ideologia
4. filozofia jako nauka: fundamentalna, uniwersalna, rozumowa, krytyczna
5. pierwsi filozofowie: Tales z Miletu, Anoksymona, Anoksymenes
6. pitagoras pitagoreizm
7. Heraklit z Efezu
8. Ksenofanes
9. Piramenides i szkoła elejska: Melissos, Zenon z Elei, Paramenides
10. Demokryt a Epikur
11. Empedokles i Anaksagoras
12. kim są sofiści. Wymień i scharakteryzuj
13. Zagadnienia u Sokratesa, dusza, cnota, cnota z wiedzą, duch opiekuńczy
14. wymień metody nauczania Sokratesa
15. Platon: czym jest dusza, części duszy a cnoty, rodzaje poznania, metoda, teoria państwa, obywatele państwa
16. Platon: teoria idei i metafory, proszę narysować jaskinie i ja omówić
17. Arystoteles: człowiek, rodzaje duszy, eudajmonia
18. Arystoteles: materia a forma, akt i możność, substancja i przypadłości
19. Stoicy: materializm, nominalizm, dynamizm, racjonalizm, pateizm, szczęście, cnota, zło, apatia, dobro, poglądy kosmologiczne.
20. Epikur: przyjemność pozytywna jej rodzaje a przyjemność negatywna jej rodzaje
21. Epikur: cztery lęki człowieka
22. Sceptyzm: logiczna analiza twierdzeń, tropy wykluczenie pewności bezpośredniej( postrzeżenie, intelekt) i pośredniej ( dedukcja, indukcja)
23. Sceptycy: krytyka teologii, pojęć przyrodniczych, matematyki, etyki
24. Platon: świat noetyczny a zjawiskowy. Proszę przedstawić to w formie graficznej