Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1- ZABÓR AUSTRYJACKI-1781r-wprowadzonp obowiazek szkolny-dzieci6-12lat-kara za nie posyłanie,j.niem-główny,j.polski pomocniczy(religia),szkolnictwo polskie 1815r wolne miasto Kraków Uniwersytet Jagielloński, Gim.sw.anny nastawienie na jezyki, sw. Barbary-szkola tech.
Józef Dietl-rektor UJ,postulował:wprowadzenie do szkół j.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Mimo, że II Rzeczpospolita przeszła do historii, a państwo polskie po ponad 45 latach istnienia pod postacią Polskiej Republiki Ludowej, uległo kolejnej transformacji w III Rzeczpospolita, to właśnie dzień 11 listopada - związany z II Rzeczpospolitą właśnie - obchodzony jest obecnie, jako Dzień Niepodległości - główne święto państwowe.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Co najmniej do XVII wieku siła wojskowa Polski opierała się na masie pospolitego ruszenia, powoływanego w razie potrzeby uchwałą sejmu, oraz na wojskach zaciężnych werbowanych również do wykonywania określonych zadań militarnych. Jednostki stałe, tzw. Wojsko kwarciane, a później komputowe, były stosunkowo nieliczne.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Oto większość pytań do egzaminu dołączam w załączniku jeszcze dodatkowo historiografie dziejów edukacji

2. siedem modeli wychowania ?powstanie i praktyka.
Wychowanie helleńskie: duże znaczenie przywiązywano do wychowania fizycznego, które dotyczyło zarówno dzieci w wieku chłopięcym , jak też wychowania gimnastycznego młodzieży.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Proces wychowania dotyczy człowieka. Kim jest człowiek? Na to pytanie próbowało odpowiedzieć wiele osób, filozofów. Poniżej przytoczone są przykładowe odpowiedzi.
Protagoras: człowiek jest miarą wszechrzeczy. Tzn że przypisuje mu się doskonałość, decyduje o niemalże wszystkim.
Pascal: człowiek jest trzciną myślącą.