Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Marek Fabiusz Kwintylian ( Marcus Fabius Quintilianus ) Żył około 35 do 95 roku.
Sławny pedagog w dziedzinie teorii wymowy. Pierwszy płatny z kasy państwowej nauczyciel retoryki. Za Wespazjana kierował katedrą retoryki łacińskiej w Rzymie. Jego najważniejsze dzieło w 12 księgach ?O kształceniu mówcy?? (łac.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Księstwo Warszawskie - Oświata

Po utworzeniu przez cesarza Napoleona, w styczniu 1807r Księstwa Warszawskiego, jako naczelny, rządowy organ oświatowy powołano Izbę Edukacyjną, przemianowaną w parę lat później na Dyrekcję Edukacji Narodowej, która pod kierunkiem S. Potockiego zapisała piękną kartę-w dziejach polskiej oświaty.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Teoria wychowania = teoretyczne podstawy wychowania

Etymologia i znaczenie:
teoria -> wyraz z gr. 'oglądać, kontemplować, obejmować coś jednym spojrzeniem', czyli jest to oglądanie.
Wychowanie -> to bardzo rozległe pojęcie omawiane w późniejszym czasie
Teoria wychowania: wyrażenie to ma dwie definicje:
- encyklopedyczną: jest to dział pedagogiki, zajmujący się zagadnieniami związanymi z kształtowaniem osobowości człowieka (głównie postawy społeczne i moralne).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
John Dewey urodził się 20 października 1859 r. w miejscowości Burlington w Stanach Zjednoczonych Ameryki, umarł natomiast w 1952 r. w Nowym Yorku. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na uniwersytecie w Vermont, gdzie szczególnie interesował się filozofią oraz zagadnieniami ewolucjonizmu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Praca Socjalna I
gr. „B”

Jan Amos Komeński – Twórca dydaktyki nowożytnej

W pierwszej połowie XIX w. pod wpływem nowej filozofii budzi się żywy ruch na polu pedagogicznym. Coraz częściej pojawia się hasło zgodności z naturą, liczni pedagogowie i dydaktycy podpatrują metody postępowania natury, aby zaradzić temu, co było nienaturalne, sztuczne, uciążliwe w praktyce humanistycznej.