Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
(Bar)Akademia ZamojskaPoziom elementarny (wiek ok. 7 lat) klasa 1 - czytania i pisania w jęzu pol. , nauka alfabetu łac i grec , gramatyka; klasa 2(dwuletnia) - nauka prozodii i zasad składni łaciny i greki , ćwiczenie pamięci przez powtarzanie łatwiejszych zdań,w języku łacińskim i greckim ; elementy wychowania fizycznego ; klasa 3 (dwuletnia) - początki nauki retoryki opartej na przykładach łacińskich , greckich i polskich .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1.GRECJA KOLEBKĄ KULTURY EUROPEJSKIEJ. WYCHOWANIE W SPARCIE I ATENACH.
Grecja antyczna-fundamenty europejskiej kultury materialnej i intelektualnej.
Bramy chronologiczne: 800 r.p.n.e.-początek starożytności („Iliada” Homera);526 r.n.e.-zamknięcie akademii platońskiej przez cesarzy-koniec okresu starożytności.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Oświecenie XVIII-ideał:człowiek wolny szczesliwy, krytyczny wobec wszelkich autorytetów, dazenie do szczescia przez korzystanie z dóbr doczesnych.-zmiany w oświacie, praca zakonów na rzecz państwa:spełnianie potrzeb, aspiracja ludzi -kształcenie plebejskich dzieci przy kosciele-poszerzanie nauki o nauki praktyczne-jez.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
BAROK XVIII W.-przełom filozofii, nauki, myśli pedagogicznej-refleksje wychowania-przezwyciężenie średniowiecznej tradycji epoka pełna przeciwieństw-zderzenie kultury dworskiej, religijnej z kultura mieszczańską -dążenie do poznania przyrody -wzmaga się walka z feudalizmem- szczególnie mieszczaństwo, -siłą napędową stał się kapitalizm-rewolucja burżuazyjna w Holandii, Anglii, Francji przeniesienie ośrodka aktywności z południa na północ(nad M.