Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
I MYŚL PEDAGOGICZNA W OKRESIE ODRODZENIA I JEJ GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE.

Renesans – okres rozwoju kultury europejskiej w XIV – XV wieku charakteryzuje się nasileniem tendencji humanistycznych i nawrotem do kultury antycznej, rozwojem myśli racjonalistycznej, przyrodniczej, technicznej, rozkwitem literatury sztuki i muzyki.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
DZIECKO W DAWNEJ POLSCEDorota Zołądź-Strzelczyk
Od Starożytności ludzkie życie dzielono na okresy, z których początkowe odpowiadały czasom dzieciństwa. Najczęściej wprowadzano podział na cztery lub siedem okresów, chociaż spotkać można także podział na sześć albo trzy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1) Jakie są zadania Historii wychowania?

2) Jak wyglądało wychowanie Ateńskie i Spartańskie?

3), Jakie były etapy wychowania rycerskiego i wychowania kobiet?

4), Co się zmieniło w programach wychowania i kształcenia w epoce renesansu ?

5), Jakie zmiany w szkolnictwie w Polsce przyniosła epoka odrodzenia

6), Jaki były poglądy pedagogiczne Komenskiego Locke ?

7) Jaka była działalność Jana Chrzciciela de la Salle?

8), Na czym polegała reforma szkolna Konarskiego?

9), Jakie były osiągnięcia Komisji edukacji narodowej ?

10) Jakie były poglądy Pestalozziego?

11), Jakie były poglądy Herbarta? 153

12), Kto był przedstawicielem myśli pedagogicznej w Polsce w XIX w ?

13), Jakie warunki były rozwoju oświaty Polskiej w czasach zaboru?

14), Jakie zmiany zaszły w wychowaniu ped.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Bogdan Nawroczyński budując ideał wykształcenia brał pod uwagę wiele aspektów procesu edukacji. Rozważał bardzo dokładnie istniejące już schematy postępowania wychowawczego i szukał w nich dobrych i złych stron.
Jednak głównym jego celem było wydobycie siebie i innych z ciemnego gąszczu niejasnych, nieścisłych i często niezgodnych ze sobą poglądów na nauczanie w jakim żył.