Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Przyjmuje się iż historia wychowania zaczyna się wraz z powstaniem historii kultury. Historia wychowania jest związana z rozwojem społeczeństwa i kulturą.
Pierwsze elementy procesu wychowania można doszukać się w społeczeństwie pierwotnym( HORDA)
W tych społeczeństwach wychowanie można uważać za identyczne z samym życiem.
Doświadczenie dorosłych,społeczne-młoda generacja przyjmowała bardzo łatwo poprzez naśladownictwo i obserwację poprzez bezpośredni udział w życiu codziennym-wychowanie to przystosowanie do życia w grupie. Odbywało się bez nakazu,przymusu i samorzutnie.Posiadało ogromny walor wychowawczy ponieważ każdy członek grupy uczestniczył w pracy. Młodzież w ramach dorastania była stopniowo wdrażana pod kierunkiem rodziców w tajniki różnych czynności (kształtowano w tym procesie zamiłowanie do porządku, miłości, obowiązkowości,sumienności, autorytet ludzi starszych).Ważną role w tym procesie odbywały grupy rówieśnicze do których przynależność była obowiązkowa. Matka przygotowywała dziewczyny do życia.

Inicjacia-polegała na stopniowym wtajemniczeniu przez starszyznę rodową lub członków dorastających, młodych mężczyzn w plemienne zwyczaje,obyczaje,tajniki dorosłego życia (TABU).
Obrzęd inicjacyjny trwał wiele tygodni,miesięcy (dotyczył wieku 13-14 lat i 7lat).Młodzież była poddawana wielu próbom: sprytu,sprawdzano ich wartości moralne.Po przejściu tego stawał się pełnoprawnym członkiem danej grupy,społeczności.

Dziewczynki nie podlegały procesowi inicjacji,do roli matki,żony,gospodyni domowej były przygotowywane przez matkę i tak było do XVIII w.
Przyjmujemy,że inicjacja nosi znamiona instytucji wychowawczej.

Wychowanie w państwach Greckich:Sparta i Ateny.
Nasza europejska kultura wywodzi się z greckiej Hellady. Hellada jest nauczycielką społeczeństw europejskich.
Sparta:

Bezpieczeństwo Sparty było uzależnione od tego czy utrzymają podbitą ludność.Główny cel wychowania spartan polegał na cnotach wojskowych: odwaga,lojalność, posłuszeństwo,bezwzględne oddanie się państwu.
Sparta była jednym wielkim obozem wojskowym.Mężczyzna był panem życia i śmierci(PATRIARCHARNY).
Celem rodziny było płodzenie i wychowywanie dzieci.Dzieci płodzono i wychowywano dla 3 celów:
1)dla państwa (aby przysporzyć obrońców)
2)dla rodu (aby zapewnić trwałość i podtrzymanie tradycji)
3)dla rodziców (aby zapewnić im opiekę na starość)

Największym wydarzeniem były narodziny potomka,ale miał być synem,dopuszczano narodzin 1 córki.Kobiety też służyły w wojsku
Wszystkie dzieci spartan nie były własnością rodziców,ale państwa.Do 7 roku życia zostawały pod opieką rodziców.Piastunką zalecano szczypanie,dręczenie dzieci,aby je hartować.