Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1901


w wieku 81 lat zmarła królowa brytyjska Wiktoria
anarchista polskiego pochodzenia Leon Czołgosz zamordował prezydenta Stanów Zjednoczonych W. McKinleya.
w Krakowie uruchomiono pierwszą linię tramwajową.
Anglik E.Henry opracował system identyfikacji osób na podstawie lini papilarnych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Stalin – „Człowiek ze stali”

Należał do SDPRR (Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji). Skończył seminarium duchowne. Osiem razy był aresztowany i wywożony na Syberię, ale zawsze z stamtąd wracał. Cztery lata spędził w dolnym biegu Jenisej (pobyt w Syberii). Gdy z ostatniego zesłania wrócił do Rosji robił wszystko, aby zdobyć władzę, po śmierci schorowanego Lenina.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Stan wojenny został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. (z soboty na niedzielę) dekretem Rady Państwa na podstawie art. 33, ust. 2 Konstytucji PRL, który stanowił:
„Rada Państwa może wprowadzić stan wojenny na części lub na całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli wymaga tego wzgląd na obronność lub bezpieczeństwo państwa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
HISTORIA EGIPTU

HAAG M., EGIPT, WYDAWNICTWO WIEDZA I ŻYCIE, WARSZAWA 2000R.
Okres wczesnodynastyczny :3100 –2755p.n.e.
Pierwsza dynastia: 3100 –2905p.n.e
Narmer jednoczy Górny i Dolny Egipt; stolice ustanawia w Memfis
Druga dynastia: 2905-2755
Stare państwo: 27755-2255 p.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Kalendarium wydarzeń związanych z agresją Izraela na Liban 1984-1985

1984
• Koniec stycznia- nowy etap wojny domowej w Libanie, spowodowany przez prawicę chrześcijańską. Czynny udział wojsk amerykańskich po stronie sił prawicowych.
• 05 luty- rząd Libanu podaje się do dymisji
• 07-14 luty- oddziały Partii Socjalistyczno- Postępowej i ruch oporu ,,Amal” ponownie przejęły kontrolę nad Bejrutem Zachodnim i górskimi rejonami kraju
• 5 marca- anulowanie libańsko- izraelskiego porozumienia pokojowego z 17 maja 1983 roku
• 12-20 marca- druga runda konferencji na temat porozumienia narodowego w Libanie (Lozanna)
• 05 kwietnia- mianowanie na stanowisko dowódcy proizraelskiej Armii Południowego Libanu gen.