Historia

Kalendarium wydarzeń związanych z agresją Izraela na Liban 1984-1985

Kalendarium wydarzeń związanych z agresją Izraela na Liban 1984-1985

1984
• Koniec stycznia- nowy etap wojny domowej w Libanie, spowodowany przez prawicę chrześcijańską. Czynny udział wojsk amerykańskich po stronie sił prawicowych.
• 05 luty- rząd Libanu podaje się do dymisji
• 07-14 luty- oddziały Partii Socjalistyczno- Postępowej i ruch oporu ,,Amal” ponownie przejęły kontrolę nad Bejrutem Zachodnim i górskimi rejonami kraju
• 5 marca- anulowanie libańsko- izraelskiego porozumienia pokojowego z 17 maja 1983 roku
• 12-20 marca- druga runda konferencji na temat porozumienia narodowego w Libanie (Lozanna)
• 05 kwietnia- mianowanie na stanowisko dowódcy proizraelskiej Armii Południowego Libanu gen.

Stanisław August Poniatowski- ostatni król Polski.Rola Katarzyny II w polityce elekcyjnego króla do czasu utworzenia Rady Nieustającej.

Justyna Niemyńska grupa III

Stanisław August Poniatowski to ostatni monarcha Polski. Jest to postać, o której można dużo powiedzieć. Wielu historyków postrzega tego króla za symbol zdrady narodowej np.J.Lelewel, J. Szujski czy T.Korzon. W zupełnie inny sposób oceniają go współcześni historycy: E.

Kalendarze słoneczne

Kalendarz słoneczny (solarny) - kalendarz oparty na cyklu zmian pór roku związanym z ruchem obiegowym Ziemi wokół Słońca. Rok ma 365 dni, średnia długość roku słonecznego wynosi 365,2422 dni (rok zwrotnikowy), co wymusza wyrównanie roku kalendarzowego co pewien czas (lata przestępne). Pierwszy raz kalendarz słoneczny pojawił się / został wynaleziony w Mezopotamii.

Starożytna Grecja

STAROŻYTNA GRECJA

Teatr grecki narodził się z przedstawień religijnych na cześć boga Dionizosa, organizowanych w czasie świąt zwanych Dionizjami.
Teatr jest dziełem wspólnoty czasów demkracji ateńskiej.

Najsłynniejsze teatry:
teatr Dionizosa
odeon herodesa attykusa
Teatr w Efezie,
Grecki teatr w Milecie
Propyleje

Najwybitniejsi dramatopisarze i tragikopisarze:

Sofokles (496 - 406 p.

Kampania wrześniowa - geneza, przebieg i skutki

KAMPANIA WRZEŚNIOWA - geneza, przebieg i skutki

Po II Wojnie Światowej Niemcy nie zgadzali się z postanowieniami wersalskimi, uważając je za niesprawiedliwe. Podobnie Ro-sja radziecka nie pogodziła się z porażką w wojnie z Polską, która przeszkodziła jej w marszu na Zachód. Oba te państwa traktowały Polskę jako twór przejściowy, szkodzący interesom ich państw.