Historia

Kawaleria samodzielna Wojska Polskiego w bitwie nad Bzurą 9-22 września 1939

Kamil Więcławek
KNSH UKW


„Kawaleria samodzielna Wojska Polskiego w bitwie nad Bzurą 9-22 września 1939”


Kawaleria stanowiła jeden z głównych rodzajów wojsk w Armii II RP. Pod względem swej liczebności była na 3 miejscu, po piechocie i artylerii1, a trwająca w niej 23 miesięczna służba, nie dość że trwała najdłużej, to jeszcze uważana była za elitarną.

Stosunki polsko – niemieckie w okresie wczesnopiastowskim.

I WSTĘP

1. Omawiane zagadnienia:
a) powstanie państwa polskiego i jego kontakty z Niemcami;
b) walka i dążenie władców państw piastowskich o niezależność i suwerenność państwa polskiego;
c) konflikty polsko – niemieckie mające miejsce na przestrzeni X – XII w.

Kazimierz III Wielki

Moją ulubioną postacią historyczną jest król Kazimierz III Wielki.Wybrałem tego króla ponieważ,miał on nielada zadanie do dokończenia,po swoim ojcu Władysławowi I Łokietktowi, który po niemal dwustu latach zjednoczył Królestwo Polskie, które wcześniej zostało rozbite na dzielnice.Wybrałem go jeszcze dlatego,że zmocnił i powiekszył Królestwo Polskie w swoich czasach.

Stosunki polsko-krzyżackie od XIV do XVIII wieku. Rozbicie dzielnicowe i jego następstwa.

W roku 1138 zmarł Bolesław Krzywousty. W kilka lat przed śmiercią opracował on ustawę sukcesywną, zwaną testamentem. Nie była ona jednak aktem ostatniej woli Bolesława. Była zaś na tyle ważna, że miało ją umocnić zatwierdzenie papieskie. Wbrew pozorom testament ten miał zapobiec rozdrabnianiu i rozpadaniu się państwa polskiego.

Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki urodzony 30 IV 1310 r. w Kowalu, zmarł 5 XI 1370 r. w Krakowie i został pochowany w katedrze wawelskiej. Był synem Władysława Łokietka i Jadwigi, córki Bolesława Pobożnego. W dniu, kiedy na świat przyszedł Kazimierz, Władysław Łokietek przekroczył 50 lat, a księżna Jadwiga miała prawdopodobnie 44 lata.