Historia

Konflikt B.Śmialym z biskupem Stanisławem -Poprawka

Konflikt Bolesław Śmiały – Biskup Stanisław
O konflikcie pomiędzy Królem Bolesławem Śmiałym a Biskupem Stanisławem mamy wiadomość źródłową jedną i jedyną w kronice Galla Anonima, albowiem druga kronika polska Wincentego Kadłubka spisana, co najmniej w sto dziesięć lat później nie ma powagi źródłowego świadectwa, nie dlatego że późniejsza - nie przeszkadzałoby to - ale dlatego że jest to książka, której nie można traktować na serio a już najmniej jako źródło do dziejów XI wieku.

Szare Szeregi poza Warszawą

W poniższej pracy przygotowanej na zaliczenie przedbiegu z historii na stopień ćwik nie będę się rozpisywał ogólnie nad działalnością Szarych Szeregów w całym kraju, a opiszę ich działalność na wybranych terenach.
Bardzo wcześnie powstała harcerska konspiracja w Toruniu, W początkach 1940 roku hm.

Kongres Wiedeński

Kongres wiedeński 1814-1815
Cel kongresu:
-ostatecznie zatwierdzić postanowienia dotyczące nowego europejskiego porządku naszkicowanego w traktacie pokojowym sił sprzymierz z Francją z 30 maja 1814 r.
-zadanie regulacji terytorialnych , politycznych , ustrojowych a nawet opracowane nowych zasad stosunków międzynarodowych
Najważniejszą rolę odgrywały na kongresie :Rosja , Anglia , Austria , Prusy, Francja .

Szkolnictwo techniczne

Szkolnictwo techniczne

Ojczyzną szkolnictwa technicznego jest Francja – Napoleon. W XVIII w. powstawały tam różnorodne szkoły techniczne, służące na wzór innym narodom, a wielka rewolucja stworzyła w 1794r. w Paryżu I-ą w Europie politechnikę. Obok niej na prowincji powstały szkoły przemysłowe, przystosowane do poszczególnych gałęzi produkcji.

Konkurs

1. Jak nazywa się nauka badająca powstanie i rozwój gatunku ludzkiego?
antropogeneza

2. Uporządkuj w kolejności występowania rodzaje człowiekowatych:
homo habilis
australopithecus
homo sapiens sapiens
homo erectus
homo sapiens neanderthalensis

austalopithecus
homo habilis
homo erectus
homo sapiens neanderthalensis
homo sapiens sapiens

3.