Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W poniższej pracy przygotowanej na zaliczenie przedbiegu z historii na stopień ćwik nie będę się rozpisywał ogólnie nad działalnością Szarych Szeregów w całym kraju, a opiszę ich działalność na wybranych terenach.
Bardzo wcześnie powstała harcerska konspiracja w Toruniu, W początkach 1940 roku hm.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Kongres wiedeński 1814-1815
Cel kongresu:
-ostatecznie zatwierdzić postanowienia dotyczące nowego europejskiego porządku naszkicowanego w traktacie pokojowym sił sprzymierz z Francją z 30 maja 1814 r.
-zadanie regulacji terytorialnych , politycznych , ustrojowych a nawet opracowane nowych zasad stosunków międzynarodowych
Najważniejszą rolę odgrywały na kongresie :Rosja , Anglia , Austria , Prusy, Francja .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Jak nazywa się nauka badająca powstanie i rozwój gatunku ludzkiego?
antropogeneza

2. Uporządkuj w kolejności występowania rodzaje człowiekowatych:
homo habilis
australopithecus
homo sapiens sapiens
homo erectus
homo sapiens neanderthalensis

austalopithecus
homo habilis
homo erectus
homo sapiens neanderthalensis
homo sapiens sapiens

3.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Szkolnictwo techniczne

Ojczyzną szkolnictwa technicznego jest Francja – Napoleon. W XVIII w. powstawały tam różnorodne szkoły techniczne, służące na wzór innym narodom, a wielka rewolucja stworzyła w 1794r. w Paryżu I-ą w Europie politechnikę. Obok niej na prowincji powstały szkoły przemysłowe, przystosowane do poszczególnych gałęzi produkcji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Po śmierci duńskiego króla Fryderyka VII (15 listopada 1863r.), tron objął Krystian IX. Kwestia panowania nad dwoma księstwami bałtyckimi (inaczej zwanymi nadłabskimi lub północnymi) była ustalona i ogólnie przez wszystkie mocarstwa (również Prusy) przyjęta, to jednak władcy mocarstw nie byli w tym zbyt dobrze zorientowani.