Kalendarium Rewolucji Francuskiej do 1793r

05.05.1789. – Otwarcie obrad Stanów Generalnych
09.07.1789. – Przekształcenie się połączonych stanów w Zgromadzenie Narodowe Konstytucyjne (Konstytuanta)
14.07.1789. – Wzburzona ludność mieszczańska atakuje Bastylię i niszczy ją
20.07.-06.08.1789. – Największe nasilenie Wielkiej Trwogi (ataków mieszczaństwa i chłopów na szlachtę)
04. 08.1789. – Zniesienie przywilejów feudalnych i ustanowienie równości politycznej obywateli
26.08.1789. – Uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
03.09.1791. – Uchwalenie I konstytucji, która czyniła z Francji monarchię konstytucyjną
20.04.1792. – Francja wypowiada wojne Austrii, Austrie popierają Prusy
11.07.1792. – Legislatywa ogłasza dekret „Ojczyzna w niebezpieczeństwie”
21.09.1792. – Zbiera się Konwent Narodowy, obalenie monarchii i powstanie Republiki Francuskiej
21.01.1793. – Stracenie Ludwika XVI
02.06.1793. – Aresztowanie przywódców żyrondystów, władzę przejmują jakobini pod wodzą Maximilien’a de Robespierre
Czerwiec 1793 – opracowanie i wprowadzenie w życie Konstytucji 1793 roku

Related Articles