Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Recenzja artykułu Małgorzaty Michalak pt.:
„Przykład wykorzystania projektora multimedialnego na lekcji biologii”

W numerze 3 z 2003 roku czasopisma „Edukacja medialna” przeczytałam bardzo ciekawy artykuł pod tytułem „Przykład wykorzystania projektora multimedialnego na lekcji biologii”.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
George Gershwin – Kompozytor muzyki amerykańskiej
George Gershwin komponował muzykę na początku XX wieku, był to okres prężnego rozwoju kultury popularnej. Do twórców właśnie muzyki popularnej obok jazzowej i symfonicznej zalicza się właśnie G. Gershwina. Gershwin swoją karierę muzyczną zaczynał skromnie jako tzw.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Co to są mniejszości narodowe?
Mniejszości narodowe stanowią niewielki odsetek ludności danego kraju. Polska
w stosunku do inny państw europejskich charakteryzuje się niewielką liczbą mniejszości narodowych. Jednak nie każda grupa etniczna, potocznie traktowana jako mniejszość narodowa lub etniczna jest nią w świetle obowiązującego w Polsce ustawodawstwa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Swoim debiutem poetyckim z roku 2006 Dawid Jung dołączył do grona polskich poetów kanonu, kontynuatorów trudnych, choć sprawdzonych tropów. Bohaterowie jego wierszy uwikłani są w dziwny dialog między ponowoczesnym światem konsumentów a kulturą duchowych wartości, między światem nadprodukcji artefaktów i informacji o stanie współczesności a chrześcijańską kulturą ars moriendi.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
krotko o mniejszosciach narodowych w Polsce - Ormianach